Tân Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam chia sẻ gì trong lễ nhậm chức?

Thứ năm, ngày 22 tháng 6 năm 2017 | 12:28:10

“Kế thừa tâm huyết và những đóng góp của các vị lãnh đạo tiền nhiệm, tôi nguyện sẽ đem hết sức mình cùng các cụ, các vị, các đồng chí trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam góp phần thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới", ông Trần Thanh Mẫn đã nói như vậy sau khi được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các vị Chủ tịch tiền nhiệm, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ Mặt trận đã gây dựng và tạo nên bề dày truyền thống của MTTQ Việt Nam.

Đặc biệt, giai đoạn vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã để lại nhiều dấu ấn đổi mới quan trọng, nêu cao tinh thần: Mặt trận lắng nghe nhân dân nói, nói cho nhân dân hiểu, làm cho nhân dân tin; trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân; nỗ lực hoàn thiện cơ chế về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, về đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội; đổi mới các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường sự gắn kết trong phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên.

Tân Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

“Tôi tin tưởng, với cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân sẽ có nhiều thành công hơn nữa trong lãnh đạo TP.HCM trở thành thành phố thông minh, đầu tàu kinh tế, một trong những trung tâm văn hóa, khoa học và giáo dục quan trọng của đất nước” – tân Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nói.

Tân Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết thêm, sẽ kế thừa tâm huyết và những đóng góp của các vị lãnh đạo tiền nhiệm, nguyện sẽ đem hết sức mình cùng các cụ, các vị, các đồng chí trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp phần thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Vẫn theo ông Trần Thanh Mẫn, trước những thời cơ và thách thức mới đang đặt ra, để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình, xứng đáng với lòng tin của nhân dân, sự kỳ vọng của Đảng, công tác Mặt trận trong thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

MTTQ Việt Nam cần duy trì thường xuyên và ngày càng thực chất hơn việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân để tạo sự đồng thuận, đoàn kết; đồng thời trân trọng lắng nghe, phản ánh và đồng hành, chia sẻ với những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo nhân dân.

Trong công tác dân tộc, tôn giáo, MTTQ Việt Nam cần thường xuyên sâu sát, gắn bó để nắm bắt tâm tư, tình cảm và giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo; quan tâm phối hợp nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện về cơ chế, chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

MTTQ Việt Nam cần chủ động triển khai nhiều giải pháp, nội dung cụ thể, thực chất hơn trong việc gắn kết người Việt Nam ở nước ngoài thực sự là một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam. Đẩy mạnh việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh…

“Để thực hiện được những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của Nhà nước, sự phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên, sự quan tâm phối hợp của các cấp ủy Đảng và chính quyền các địa phương trong cả nước để MTTQ Việt Nam hoàn thành được sứ mệnh của mình, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,văn minh.

Nhân dịp này, tôi thiết tha kêu gọi các tầng lớp nhân dân ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực tham gia vào các công việc của MTTQ VN, qua đó tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Theo: Lương Kết – Hoàng Thắng/ Báo Dân Việt