Tăng cường bảo vệ những người làm báo, bảo vệ người tố cáo tham nhũng, lãng phí.

Thứ tư, ngày 3 tháng 1 năm 2018 | 10:35:40

Đây là khẳng định của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức lần đầu tiên, diễn ra tại nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), tối 2/1. Congluan.vn trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Lễ trao Giải.

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước!

Thưa các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam!

Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể các đồng chí và khán giả truyền hình cả nước!

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2018, hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Lễ trao Giảibáo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, tôi gửi tới các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, đội ngũ những người làm báo cả nước, các đồng chí đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí và khán giả truyền hình cả nước lời chào thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ trao Giải, tối 2/1

Thưa các đồng chí!

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác. Phải tẩy sạch nó để thực hiện cần kiệm liêm chính, để đẩy mạnh thi đua sản xuất và tiết kiệm, để đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công, để xây dựng thuần phong mỹ tục trong toàn dân, toàn quốc. Đó là một nhiệm vụ quan trọng của mỗi người chúng ta”.

Thực hiện lời dạy của Người, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và có nhiều chủ trương, giải pháp về công tác này. Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã có bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí cả nước đã thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; tích cực tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kịp thời phản ánh một cách chân thực những yếu kém, tiêu cực, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đồng thời cổ vũ, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hàng nghìn tác phẩm báo chí viết về đề tài này, nhất là các tác phẩm được trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” là minh chứng sinh động về vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong cuộc đấu tranh với “giặc nội xâm” hết sức cam go, phức tạp.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những tác giả có tác phẩm đoạt Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” hôm nay.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Giải A cho nhóm tác giả Báo Nhân Dân và tác giả Nguyễn Hòa Văn- Tạp chí Người làm báo

 Thưa các đồng chí!

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đây là công việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, đấu tranh kiên quyết, kiên trì, liên tục, có hiệu quả từ TƯ đến cơ sở. Các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp cao phải thực sự tiên phong, gương mẫu; sử dụng sức mạnh tổng hợp của tổ chức Đảng, bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Tôi mong muốn và đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng  (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy hơn nữa vai trò và trách nhiệm của báo chí, đặc biệt coi trọng tính khách quan, chân thực, tính chuyên nghiệp; đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo trong việc phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác trong đời sống xã hội. Chủ động phối hợp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống tham nhũng, lãng phí để chống phá Đảng, Nhà nước.Tăng cường phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí và các cơ quan chức năng trong việc xử lý những vụ việc tham nhũng, lãng phí do báo chí phát hiện và bảo vệ những người làm báo, bảo vệ người tố cáo tham nhũng, lãng phí.

Tôi đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức để Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” ngày càng thành công hơn nữa.

Nhân dịp năm mới 2018 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, xin chúc các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, các tác giả đoạt Giải hôm nay, các đồng chí đại biểu, khách quý cùng đội ngũ những người làm báo và khán giả truyền hình cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Theo Công Luận. Vn