Tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo mật thông tin

Thứ năm, ngày 8 tháng 6 năm 2017 | 14:8:12

Đó là chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Phan Văn Sáu tại cuộc họp giao ban công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 diễn ra chiều ngày 7/6. Tham dự có các Phó Tổng TTCP Nguyễn Đức Hạnh, Đặng Công Huẩn, Nguyễn Văn Thanh và Ngô Văn Khánh.

Tổng TTCP Phan Văn Sáu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PH

Báo cáo kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 tại buổi làm việc cho thấy, về công tác thanh tra, Tổng TTCP Phan Văn Sáu đã ký ban hành 4 kết luận thanh tra; 1quyết định thanh tra; 2 quyết định kiểm tra và 1 báo cáo kết quả đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong tháng tình hình khiếu kiện của công dân giảm cả về số lượt người, số vụ việc. Tuy nhiên, tình hình có nhiều diễn biến phức tạp tại trung tâm TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1.324 lượt công dân đến trình bày 385 vụ việc; số lượng đơn thư phải xử lý là 1.545 đơn, đã xử lý 836 đơn, hiện còn 709 đơn đang xử lý. 

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCTN nhất là thực hiện Luật PCTN và sửa đổi toàn diện Luật PCTN; tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quy chế nắm tình hình, xử lý các thông tin tố cáo, phản ánh về tham nhũng qua điện thoại, Fax, tin nhắn và hộp thư điện tử của TTCP…

Các cục, vụ, đơn vị chủ động triển khai theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo TTCP; các cuộc thanh tra đảm bảo tiến độ theo kế hoạch được duyệt, tập trung hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra; công tác giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra tập trung vào báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; các mặt công tác khác được triển khai đồng bộ, đạt được những kết quả nhất định. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu nhấn mạnh, trong thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có sự phối hợp tốt giữa TTCP, các cơ quan Trung ương với các địa phương nên số lượng đơn thư, số lượng công dân, số đoàn đông người về các cơ quan Trung ương giảm nhiều; công tác xây dựng pháp luật, trong đó có sửa đổi, bổ sung Luật Tố cáo, Luật PCTN được triển khai tích cực. 

Tổng Thanh tra cũng nhấn mạnh một số tồn tại cần khắc phục ngay như việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao còn chậm; tiến độ triển khai kế hoạch thanh tra còn chậm; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin còn yếu; quản lý Nhà nước về các lĩnh vực còn xem nhẹ…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu đề nghị các cục, vụ đơn vị có thể xem xét, đề nghị giảm bớt một số cuộc thanh tra trong kế hoạch; tập trung hoàn thành những kết luận thanh tra, những vụ việc Chính phủ giao còn đang bị chậm; tăng cường công tác quản lý Nhà nước; rà soát, tổng hợp các quy chế phối hợp giữa TTCP với các cơ quan khác; tập trung bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh các quy chế, quy định trong nội bộ cơ quan TTCP; tăng cường công tác quản lý cán bộ.

Về thi tuyển thanh tra viên chính, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu cho rằng, việc thi thanh tra viên chính phải có sự thống nhất với Bộ Nội vụ; tiêu chuẩn thi phải đúng quy chuẩn. Vụ Tổ chức cán bộ quan tâm thi thanh tra viên chính; quan tâm nhân sự, trình sớm để ban cán sự xem xét.

Tổng Thanh tra yêu cầu, trong thời gian tới, cần nâng cao vấn đề chấp hành kỷ luật, kỷ cương, chất lượng báo cáo; bảo mật thông tin; rà soát năng lực để thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, chú ý định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra, nghiên cứu định hướng của bộ, ngành để tránh chồng chéo; chuẩn bị tham mưu thực hiện đoàn công tác PCTN…

Theo: Phương Hiếu/ Báo Thanh Tra