Tăng cường giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú

Thứ tư, ngày 20 tháng 1 năm 2021 | 19:42:39

Sáng 20-1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tọa đàm về giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân kết luận hội nghị.

Tại buổi tọa đàm, thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cán bộ Mặt trận các cấp đã trao đổi về kết quả thực hiện Hướng dẫn số 60/HD-MTTQ-BTT, ngày 26-4-2018, của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, về việc giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên ở nơi cư trú, đang công tác tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

Nhiều ý kiến đề xuất những nội dung cần sửa đổi, thay thế Hướng dẫn 60/HD-MTTQ-BTT để phù hợp với tình hình thực tiễn; có ý kiến phản ánh một số đảng viên sinh hoạt hai chiều chưa nhận thức đầy đủ về việc nhận xét của Ban Công tác Mặt trận nên còn coi nhẹ; chất lượng giám sát, nhận xét ở một số thôn, cụm dân cư còn biểu hiện nể nang nên thiếu chính xác…

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đàm Văn Huân ghi nhận, nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị, đề xuất, sớm có hướng dẫn chi tiết hơn để công tác giám sát, nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên ở nơi cư trú đạt hiệu quả cao hơn nữa.


Theo HIỀN PHƯƠNG/hanoimoi.com.vn/

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/989125/tang-cuong-giam-sat-can-bo-dang-vien-o-noi-cu-tru