Báo chí giám sát xã hội

Tăng cường phối hợp để phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều 8/12, Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp số 03-QCPH/BNCTW-BCSĐTTCP, ngày 12/3/2015 trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, ngày 12/3/2015, Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ thống nhất ban hành Quy chế phối hợp số 03-QCPH/BNCTW-BCSĐTTCP trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, để đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp một cách đầy đủ, toàn diện, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cùng Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ thống nhất tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế.

tang cuong phoi hop de phong chong tham nhung tieu cuc hinh 1

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ - Đoàn Hồng Phong, phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, hội nghị đánh giá những kết quả đạt được trong công tác phối hợp 5 năm qua, nhất là kết quả tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực những chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; việc xử lý một số vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử. Qua thảo luận, hội nghị chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan; xác định những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác phối hợp thời gian tới.

Trình bày Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường cho biết, công tác phối hợp đã cơ bản được triển khai nghiêm túc, theo đúng các nội dung trong Quy chế; hình thức, phương pháp phối hợp đa dạng, thể hiện tinh thần hợp tác, hỗ trợ, trên cơ sở tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan…

tang cuong phoi hop de phong chong tham nhung tieu cuc hinh 2

Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khẳng định, thanh tra là một trong những công cụ quan trọng, hữu hiệu để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Do đó, nội dung, yêu cầu phối hợp của hai cơ quan rất lớn, có ý nghĩa quan trọng và dư địa còn rất rộng.

Cơ bản đồng tình các trọng tâm phối hợp được nêu trong báo cáo, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc lưu ý thêm một số nội dung như: đề nghị hai cơ quan cần phải nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thanh tra; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong đó, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh việc phối hợp trong phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập về định mức kinh tế-kỹ thuật, tiêu chuẩn trên các lĩnh vực; về cơ chế, chính sách, pháp luật để “không thể tham nhũng”, khuyến khích, bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực. Hai cơ quan phối hợp nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện thể chế về kiểm soát tài sản, thu nhập, đảm bảo thực chất, hiệu quả; nhất là cơ chế xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà giải trình không hợp lý về nguồn gốc; cơ chế kiểm soát tài sản thu nhập của người bị xử lý về hành vi tham nhũng…

Theo N.H/ NB&CL

https://congluan.vn/tang-cuong-phoi-hop-de-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-post171135.html