Tăng cường phối hợp thực hiện, phát huy hiệu quả BHYT với người dân

Thứ sáu, ngày 16 tháng 6 năm 2017 | 17:39:31

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội dành thời gian chất vấn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế; trong đó các nội dung liên quan đến quản lý, thanh toán khám, chữa bệnh BHYT nhận được nhiều sự quan tâm. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh có phát biểu giải trình, qua đó làm rõ tình hình tổ chức thực hiện BHYT nói chung và thực tiễn quản lý khám, chữa bệnh BHYT nói riêng.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh

Trước hết, có thể nói, Luật BHYT mà Quốc hội thông qua, có hiệu lực năm 2015 là một bước tiến rất dài về an sinh xã hội, thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước, ưu việt của chế độ.

Thực tế, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh là quyền lợi được hưởng so với mức đóng là rất cao. Khi Luật ban hành thì tất cả những người nghèo, người cận nghèo, học sinh, sinh viên hay những đối tượng ưu tiên được tiếp cận dịch vụ y tế rất tốt. Cũng phải khẳng định rằng, quản lý và sử dụng BHYT trong thời gian vừa qua, chúng ta đã làm được một khối lượng công việc hết sức lớn, mỗi năm khám, chữa bệnh cho khoảng 150 triệu lượt người, hiện nay độ bao phủ là 77 triệu người, chiếm khoảng 83% dân số. Nếu theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, sau năm 2020 chúng ta mới đạt 80%, nhưng Chính phủ chỉ đạo rất sát sao, bằng nhiều giải pháp tích cực, ví dụ như giải pháp nâng giá dịch vụ y tế, giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương, rồi rất nhiều giải pháp chỉ đạo thanh tra, kiểm tra để sử dụng quỹ này có hiệu quả, cho nên chúng ta đã phát triển, bao phủ được đến 83%.

Quỹ BHYT, như Bộ trưởng Bộ Y tế nói, bình quân mức thu chỉ có khoảng chưa đến 30 đôla/người, nhưng tổng quỹ của chúng ta hiện nay huy động 01 năm được trên 70.000 tỷ đồng. Có thể nói một khối lượng công việc khổng lồ mà ngành Y tế cũng đã đáp ứng; chất lượng khám, chữa bệnh nâng lên, tinh thần, thái độ cũng tốt lên rất nhiều. Tuy nhiên, đối tượng để chúng ta phục vụ quá lớn, 77,150 triệu người, rải rác ra ở 14.000 cơ sở khám, chữa bệnh. Cho nên như các đại biểu đã phát hiện, tình trạng lạm dụng, trục lợi BHYT giai đoạn gần đây diễn ra tương đối phổ biến. Khi chúng ta nâng giá dịch vụ y tế, thay đổi một cơ chế không cấp phép trực tiếp cho cơ sở y tế nữa mà dành tiền đó để mua BHYT và các bệnh viện thực hiện khám, chữa bệnh thông qua BHYT thì các bệnh viện phải tự chủ, tức là phải phấn đấu để mình làm tốt, để có bệnh nhân, nhiều bệnh viện gặp khó khăn, vì chưa đảm bảo được chất lượng theo yêu cầu cho nên phải có những cách như là kéo dài ngày nằm của bệnh nhân.

Chính phủ yêu cầu xây dựng hệ thống thông tin giám định BHYT, tức là tất cả những biểu hiện của lạm dụng trục lợi được thể hiện trên hệ thống này. Ví dụ, mổ Phaco, theo các chuyên gia y tế là chỉ cần hai ngày, quy trình của ngành y tế cũng chỉ là hai ngày, nhưng hiện nay có bệnh viện lên đến 7,1 rồi 7,5 ngày, đấy là một điều vô lý. Hoặc là giường bệnh tuyến huyện hiện nay, ở các địa phương giường bệnh tuyến huyện thường không sử dụng hết 100% công suất nhưng có những tỉnh báo lên thanh toán lên đến 200 - 300% công suất, tức là rất không bình thường.

Tổng Quỹ BHYT được phép sử dụng trong năm 2017 chỉ là 73 nghìn tỷ đồng, nhưng theo số liệu dự báo từ số chi quý I/2017 báo cáo lên của các cơ sở khám, chữa bệnh thì năm nay chi khoảng 80 nghìn tỷ đồng; như vậy, sẽ tăng 07 nghìn tỷ đồng. Qua tính toán, yếu tố do khách quan, do tăng lương, tăng giá dịch vụ, tăng tiền giường, tất cả các khoản khoảng 30%, như vậy khoảng 10% sẽ là yếu tố không bình thường ở đây, 10% cũng tương đương với 07 ngàn tỷ đồng. Nếu chúng ta làm tốt vấn đề này thì chắc rằng Quỹ BHYT sẽ được cân đối trong năm mà không phải bội chi. Chính vì vậy, thời gian gần đây Chính phủ cũng chỉ đạo rất quyết liệt trong việc kiểm tra, giám sát, giám định để quỹ này được sử dụng một cách thật sự hiệu quả, mới đây, BHXH Việt Nam cũng có một văn bản đề nghị với các đồng chí lãnh đạo các tỉnh tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Nhân diễn đàn Quốc hội, cũng xin kính mong các vị đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội cũng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát để Quỹ BHYT ở các tỉnh, thành phố được sử dụng một cách thực sự đến với người bệnh. Những tình trạng lạm dụng, trục lợi thì chúng ta sẽ loại trừ và sẽ không thanh toán nữa.

Báo cáo Quốc hội, chúng tôi cũng chỉ làm trong chức năng của mình. Trước hết là phân 67 ngàn tỷ đồng và còn 07 ngàn tỷ đồng dự phòng nữa hàng quý sẽ tiếp tục phân bổ, nếu tỉnh nào bội chi do nguyên nhân khách quan thì sẽ phân bổ. Như vậy, nếu không có giải pháp tích cực thì chúng ta vẫn còn âm 07 ngàn tỷ đồng, chúng tôi rất mong có sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh để quỹ này sử dụng một cách hiệu quả. Chúng tôi cũng đề nghị, từ trước các tỉnh vẫn phải bỏ tiền ra để chi trả lương cho các cơ sở y tế, các khoản phụ cấp nhưng nay thì khoản đó không phải chi nữa vì tất cả thanh toán qua thẻ BHYT. Cho nên có thể dùng tiền đó để tăng mức hỗ trợ cho người cận nghèo, 30% cho người cận nghèo, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên để tăng độ bao phủ lên và giảm bội chi. Tỉnh nào nếu có điều kiện ngân sách địa phương thu tốt có thể tăng phần hỗ trợ trực tiếp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Đó là những vấn đề cơ quan BHXH Việt Nam xin trân trọng được báo cáo Quốc hội và rất tha thiết mong các đại biểu, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp cùng với chúng tôi và ngành y tế để quản lý và sử dụng quỹ này để đảm bảo theo đúng yêu cầu của luật và được cân đối hàng năm theo đúng luật quy định./.

Đức An