Tăng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về BHYT

Thứ hai, ngày 5 tháng 10 năm 2020 | 16:20:16

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP (ngày 28/9/2020) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP (ngày 14/11/2013). Một trong những nội dung quan trọng được điều chỉnh trong nghị định mới này là mức xử phạt tối đa cho các vi phạm hành chính lĩnh vực BHYT được điều chỉnh lên tới 70 triệu đồng, cao hơn mức tối đa 50 triệu đồng đang được áp dụng như hiện nay.

Theo đó, mục 5 chương II trong Nghị định số 117/2020/NĐ-CP (Nghị định 117) quy định về hành vi vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế (BHYT). Trong đó, có 16 điều quy định 16 nhóm hành vi vi phạm về BHYT được nêu ra.

Theo Nghị định này, tất cả các hành vi vi phạm lĩnh vực BHYT được quy định trong Nghị định có thể bị phạt tiền vi phạm hành chính từ 200.000 đồng tới 70 triệu đồng, tùy theo mức độ vi phạm, mức độ gây thiệt hại. Mức phạt tối đa này đã được điều chỉnh tăng lên so với mức phạt tối đa 50 triệu đồng được quy định tại Nghị định số 176/2013/NĐ-CP (ngày 14/11/2013) đang áp dụng hiện nay. Trong đó hành vi vi phạm có mức xử phạt cao nhất thuộc nhóm các vi phạm quy định về quản lý thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác trong KCB BHYT.

Hiện tượng gia tăng chi phí KCB BHYT bất thường đang diễn ra ở nhiều địa phương. 

Các hành vi vi phạm quy định bao gồm: Đóng BHYT; Đưa người không thuộc trách nhiệm quản lý của tổ chức vào danh sách tham gia BHYT; Xác nhận không đúng mức đóng của đối tượng tham gia; Lập, chuyển danh sách cấp thẻ BHYT; Sử dụng thẻ BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh (KB,CB); Lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc BHYT; Quản lý thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác trong KB,CB BHYT; Phạm vi quyền lợi được hưởng của đối tượng tham gia BHYT; Vi phạm quy định về thanh toán chi phí KB,CB BHYT; Hợp đồng KB,CB BHYT; Xác định quyền lợi trong KB,CB BHYT không đúng với thông tin trên thẻ BHYT; Báo cáo thực hiện BHYT với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Cung cấp thông tin về đối tượng tham gia BHYT; Cung cấp, cung cấp không đầy đủ, cung cấp sai lệch thông tin trong giải quyết quyền lợi của người bệnh tại cơ sở KB,CB hoặc thanh toán trực tiếp đối với đối tượng tham gia BHYT; Gửi báo cáo quyết toán chi phí KB,CB BHYT chậm hơn thời gian quy định; Vi phạm quy định khác.

Nghị định cũng quy định biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng tham gia BHYT bị thiệt hại (nếu có) đối với hành vi trên. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Nghị định cũng nêu rõ, đối với hành vi cho người khác mượn thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác trong khám, chữa bệnh sẽ bị phạt tiền theo một trong các mức sau đây: Từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ BHYT; Từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm làm thiệt hại đến quỹ BHYT.

Phạt tiền đối với hành vi kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và chi phí khác mà thực tế người bệnh không sử dụng theo một trong các mức từ 1 triệu đồng đến 70 triệu đồng tùy theo giá trị mức vi phạm. Phạt tiền đối với hành vi áp sai về giá, ghi sai chủng loại, đơn vị, tên dịch vụ kỹ thuật trong thanh toán chi phí KB,CB BHYT theo một trong các mức từ 1 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo giá trị mức vi phạm.

Chánh Thanh tra cấp Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Cục trưởng Cục Quản lý Khám - chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và các chức danh tương đương được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền xử phạt đến 75 triệu đồng đối với vi phạm hành chính về BHYT. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Bộ có quyền đến 52,5 triệu đồng đối với vi phạm hành chính về BHYT. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có quyền phạt tiền đến 75 triệu đồng đối với vi phạm hành chính về BHYT.

 Nghị định 117/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2020. Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ hết hiệu lực toàn bộ kể từ ngày Nghị định 117 có hiệu lực. 

S.A/ Cổng TTĐT HNB VN