Báo chí giám sát xã hội

Tặng quà Tết: Cấp trên không nhận, cấp dưới nào dám đưa?

“Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...”, đây là một trong những nội dung Chỉ thị 48 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021.

Không di lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công, quy định này có thể giám sát.

Không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi cũng có thể kiểm tra, giám sát.

Trên thực tế, đã có nhiều cán bộ lãnh đạo sử dụng xe công đi lễ chùa, lễ hội, bị người dân, báo chí quay phim, chụp ảnh. Cho nên việc sử dụng xe công ngày càng giảm, chưa kể ngày càng nhiều người có ôtô riêng, không mấy ai dại dột sử dụng xe công để vi phạm quy định.

Riêng việc cấm tặng quà Tết là khó giám sát nhất, bởi vì thực ra, chuyện tặng quà chỉ có trời biết, đất biết, người đưa và người nhận biết.

Khi người đưa đã cố tình thì không cần phải chở xe quà đến nhà lãnh đạo, mà họ có nhiều cách để tặng quà, khó có thể phát hiện để xử lý. Người tặng không đến cơ quan, không đến nhà, mà gặp lãnh đạo ở một không gian khác, quà tặng cũng không phải là ký mứt, cân bánh, con gà, thì sự kín đáo càng kín đáo hơn.

Chính vì vậy, để không có người tặng quà, thì cán bộ lãnh đạo không nhận quà. Về việc này, sự tự giác của cán bộ lãnh đạo mang tính quyết định, không phải là sợ bị phát hiện hay bị sự giám sát. Đối với người đã có ý tham ô, tham nhũng, thì ngay cả pháp luật họ còn chưa sợ, nói chi những quy phạm đạo đức.

Trao đổi với báo chí liên quan đến Chỉ thị của Ban Bí thư, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UB Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho rằng, đây là một chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ nhiều nhiệm kỳ, nhiều năm nay, không phải chỉ có năm 2020. Tuy nhiên năm nay, đặc biệt trong bối cảnh trước Đại hội XIII, việc kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực hiệu quả, làm trong sạch bộ máy... khi đất nước còn đang rất khó khăn là việc làm càng cần thiết. Cần thiết thì phải làm, phải siết chặt, để Chỉ thị của Ban Bí thư đi vào đời sống, để người dân thấy được có sự thay đổi rõ rệt về phẩm chất đạo đức của cán bộ lãnh đạo, không phải là những câu khẩu hiệu suông.

Siết bằng cách gì? đó là lãnh đạo bên trên càng trong sáng, càng liêm chính thì cấp dưới không bao giờ dám làm việc sai trái, càng không dám có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Lê Thanh Phong/ Lao động

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/tang-qua-tet-cap-tren-khong-nhan-cap-duoi-nao-dam-dua-864830.ldo