Tạo bước đột phá trong quản lý BHXH, BHYT

Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017 | 21:11:46

Đó là mục tiêu được BHXH Việt Nam đưa ra khi ban hành quy trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Sửa đổi quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đáp ứng yêu cầu quản lý theo quy định mới của Luật BHXH, BHYT

Phát biểu tại Hội nghị giới thiệu quy trình mới này được tổ chức chiều 26/4, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn nhấn mạnh: Công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được xác định là một trọng những nhiệm vụ trong tâm của Ngành BHXH. Thời gian qua, với việc ban hành Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015, BHXH Việt Nam đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm này. Theo đó quy trình quản lý thu, cấp sổ - thẻ đã đáp ứng được cơ bản, đầy đủ các quy định về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Tuy nhiên, hiện tại Luật BHXH, BHYT đều đã có những sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới; Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Việc làm đã có hiệu lực với một số nội dung liên quan đến lĩnh vực nghiệp vụ của Ngành… một số quy định tại Quyết định số 959 không còn phù hợp, cụ thể: chưa hướng dẫn được quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT trên cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất toàn quốc; chưa cấp được mã số định danh trước khi đưa phần mềm quản lý thu để triển khai thực hiện... dẫn đến việc cấp trùng thẻ BHYT, trùng số sổ BHXH cho người tham gia, ảnh hưởng tới quyền lợi an sinh của người tham gia nói chung, và gây khó khăn trong công tác quản lý thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho cơ quan BHXH nói riêng. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã có quy chế phối hợp với Tổng cục Thuế về liên thông dữ liệu, nhưng Quyết định số 959 lại chưa thể hiện được việc liên thông, kết nối dữ liệu làm căn cứ xác định số người, số tiền tham gia BHXH…  BHXH Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH, BHYT, dẫn tới việc thực hiện các quy trình thủ tục cần thay đổi theo cho phù hợp. 

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến triển khai quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới tại đầu cầu Hà Nội do BHXH Việt Nam tổ chức

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến triển khai quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới tại đầu cầu Hà Nội do BHXH Việt Nam tổ chức

Giảm các thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho người tham gia

Giới thiệu một số điểm mới về quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, Phó Trưởng Ban Thu, BHXH Việt Nam Vũ Mạnh Chữ cho biết: Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN lần này dựa trên 05 nguyên tắc: được xây dựng trên cơ sở dữ liệu tập trung, kết nối liên thông với dữ liệu đóng BHXH, BHYT và lấy dữ liệu Hộ Gia đình làm trung tâm. Xác định được  mã số BHXH của người tham gia trước khi đưa vào phần mền quản lý thu, sổ thẻ và quy định số sổ BHXH, số thẻ BHYT thống nhất theo mã số sổ BHXH. Quy định việc xử lý, phân tích, kết nối dữ liệu Thuế làm căn cứ xác định số người, số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN. Quy định rõ được trách nhiệm các phòng trong phát triển đối tượng, thu nợ và thanh tra, kiểm tra theo hình thức hậu kiểm. Phải rút ngắn được thời gian, thủ tục thực hiện nhiệm vụ về thu, cấp sổ, thẻ. Hệ thống mẫu biểu được đơn giản các chỉ tiêu phục vụ giao dịch điện tử, thuận tiện trong kê khai.

Theo Phó Trưởng Ban Thu Vũ Mạnh Chữ: Điểm mới đang chú ý quy trình giảm 04 thủ tục hành chính như: ghép 02 thủ tục về cấp sổ thẻ thành 01 thủ tục cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT; ghép 04 thủ tục về thu thành 01 thủ tục đăng ký, điều chỉnh, đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.  Cùng với đó, rút ngắn thời gian cấp sổ BHXH từ 20 ngày, thẻ BHYT 07 ngày xuống còn chung 05 ngày. Riêng đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 02 ngày. Mặt khác, cấp lại thẻ không thay đổi thông tin thực hiện ngay trong ngày. Thay đổi thông tin không quá 03 ngày.

Ngoài ra, quy trình cũng hướng dẫn chi tiết về mức đóng, phương thức đóng, tiền lương làm căn cư đóng; truy thu đối với một số trường hợp nghỉ ốm, nghỉ thai sản... Bổ sung quy định hằng năm, cán bộ chuyên quản thu, cán bộ chuyên quản cấp sổ - thẻ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra tình hình đóng, hồ sơ tham gia, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tại đơn vị sử dụng lao động ít nhất đạt 50% số đơn vị trên địa bàn.

Về một số điểm mới quy trình quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, Phó Trưởng Ban Sổ - Thẻ, BHXH Việt Nam Vũ Quốc Tuấn cho biết: Quy trình lần này sẽ bổ sung thêm 06 đối tượng tham gia BHYT mới. Cùng với đó, đối với sổ BHXH, bỏ quy định phải nộp lại sổ hỏng đối với trường hợp người lao động đề nghị cấp lại sổ do bị hỏng; yêu cầu cấp lại sổ do thay đổi nhân thân chỉ cần Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh và chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu (riêng trường hợp là đảng viên cần thêm lý lịch đảng viên)…

Đối với đơn vị sử dụng lao động, xác nhận Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với các trường hợp đề nghị điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; ngày tháng, năm sinh, giới tính đã ghi trên sổ BHXH. Đối với cơ quan BHXH tỉnh/huyện bổ sung quy định tiếp nhận hồ sơ trường hợp cấp lại, đổi thẻ phải cấp giấy hẹn cho từng người tham gia, trên giấy hẹn ghi đầy đủ thông tin trên thẻ của người tham gia BHYT.

Đơn vị trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, giải thể hoặc đơn vị không còn tồn tại, không còn hoạt động sản xuất – kinh doanh; đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bao gồm lại chậm đóng theo quy định. Cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH cho người lao động. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận đến thời điểm đã đóng. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH. Ngoài ra, người lao động bảo lưu quá trình đóng BHXH trước ngày 01/01/2018 sau đó đăng ký tham gia tiếp, phải cung cấp thêm sổ BHXH..../.

Phong Điệp