Tạp chí Thương hiệu và Công luận bị phạt 48 triệu đồng

Thứ tư, ngày 9 tháng 9 năm 2020 | 15:8:2

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định số 17/QĐ-XPVPHC ngày 8-9 xử phạt vi phạm hành chính Tạp chí Thương hiệu và Công luận vì thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích.

Cụ thể, Tạp chí Thương hiệu và Công luận đã thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động tạp chí điện tử số 409/GP-BTTTT cấp ngày 11-8-2016 và giấy phép hoạt động báo in số 808/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14-5-2012, giấy phép hoạt động báo chí số 64/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21-2-2020 và quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 4, Luật Báo chí năm 2016. Hành vi này vi phạm điểm d, khoản 3, Điều 5, Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Tạp chí Thương hiệu và Công luận còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 10, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Với vi phạm này, tạp chí bị phạt tiền 40 triệu đồng.

Ngoài ra, Tạp chí Thương hiệu và Công luận thực hiện không đúng quy định trong giấy phép hoạt động báo chí và quy định tại khoản 3, Điều 20, Luật Báo chí năm 2016.

Cụ thể, tại giấy phép số 808/GP-BTTTT, Tạp chí Thương hiệu và Công luận được phép xuất bản mỗi tuần một số, mỗi số 16 trang. Tuy nhiên, Tạp chí Thương hiệu và Công luận đã gộp các số báo 357, 358, 359 ngày 19-6-2019 gồm 88 trang; số 364, 365, 366 ngày 7-8-2019 gồm 48 trang; số 375, 376 ngày 11-10-2019 gồm 32 trang nhưng đều không có văn bản chấp thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại giấy phép số 64/GP-BTTTT ngày 21-2-2020, quy định Tạp chí Thương hiệu và Công luận được phép xuất bản 64 trang/số, nhưng tạp chí xuất bản số 3 (tháng 6-2020) gồm 104 trang mà không có văn bản chấp thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hành vi này vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 5, Nghị định số 159/2013/NĐ-CP, do vậy, bị phạt hành chính 8 triệu đồng.

Theo báo Hà Nội Mới

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/977966/tap-chi-thuong-hieu-va-cong-luan-bi-phat-48-trieu-dong