Tập huấn 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam

Thứ ba, ngày 9 tháng 5 năm 2017 | 8:0:31

Ngày 6/5/2017, tại TP. Vĩnh Yên, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức hội nghị tập huấn 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng Đảng cho toàn thể hội viên Hội Nhà báo tỉnh, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tỉnh Vĩnh Phúc. Dự hội nghị tập huấn có các đồng chí lãnh đạo Ban Nghiệp vụ – Hội Nhà báo Việt Nam, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, quán triệt nội dung Chỉ thị số 120/CT-HNB ngày 10/4/2017 của Hội Nhà báo Việt Nam về tổ chức học tập, thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Nhà báo Nguyễn Khắc Hiếu- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị và yêu cầu các Chi hội nhà báo, các cơ quan báo chí và các nhà báo nghiêm túc học tập 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; có kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp ở từng cơ quan báo chí.

Đông đảo các hội viên- nhà báo HNB Vĩnh Phúc tham dự lớp tập huấn.

Tại hội nghị tập huấn, các hội viên- nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tỉnh Vĩnh Phúc, phóng viên một số văn phòng đại diện các báo, tạp chí Trung ương thường trú tại Vĩnh Phúc đã được nghe TS. Trần Bá Dung – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam) truyền đạt nội dung về 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

TS. Trần Bá Dung- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ (HNBVN) trao đổi với các hội viên- nhà báo HNB Vĩnh Phúc tại hội nghị tập huấn về 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp.

Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam) cũng đã trực tiếp truyền đạt tới các hội viên, phóng viên, biên tập viên về một số kinh nghiệm, kỹ năng xây dựng những tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia các Giải báo chí lớn, uy tín, đặc biệt là Giải Báo chí Quốc gia.

Thông qua buổi tập huấn, các hội viên- nhà báo, các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh đã nắm vững 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, đoàn kết cùng đội ngũ những người làm báo các địa phương xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam dân chủ, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại; góp phần tích cực và xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa./.

Theo:  Ngô Ngọc Nhâm – Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc