Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ viết tin, bài cho cán bộ khuyến nông

Thứ năm, ngày 5 tháng 7 năm 2018 | 16:57:45

Hơn 120 cán bộ khuyến nông các cấp của tỉnh Hậu Giang đã được tập huấn kỹ năng nghiệp vụ viết tin, bài và quay video clip phục vụ công tác thông tin huấn luyện, đăng tải trên bản tin khuyến nông và website của đơn vị.

Buổi tập huấn do Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang phối hợp với Văn phòng Đại diện Báo Nông nghiệp Việt Nam tại ĐBSCL tổ chức tại thành phố Vị Thanh, chiều 5/7. 

Cán bộ khuyến nông cơ sở của tỉnh Hậu Giang tham dự lớp tập huấn tập huấn kỹ năng nghiệp vụ viết tin, bài phục vụ nhu cầu công tác

Ông Bành Đức Tín - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang cho biết, hoạt động khuyến nông hiện nay rất cần kỹ năng nghiệp vụ viết tin, bài để làm tư liệu tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các mô hình hiệu quả ra nông dân. Vì vậy, việc nâng cao kiến thức về nghiệp vụ cho cán bộ khuyến nông cơ sở để có kỹ năng viết tin, bài về nông nghiệp đảm bảo năng lực hoạt động công tác ngày càng hiệu quả là rất cần thiết.

Trong một buổi, nhà báo Nguyễn Ngọc Thắng - Trưởng Văn phòng Đại diện Báo NNVN tại ĐBSCL và nhà báo Đào Trung Chánh đã trao đổi, chia sẻ với các học viên về xu hướng của báo chí hiện đại, tiêu chí để xây dựng tin, bài, cách thực hiện tin, bài trên bản tin của ngành, trên báo giấy và báo điện tử. Cách xây dựng mô hình truyền thông khuyến nông, bản tin khuyến nông, tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị, tập huấn kỹ thuật…

Hiện nay, Hậu Giang đang có 146 cán bộ khuyến nông đang hoạt động ở các cấp, trong đó có 70 tổ Kỹ thuật nông nghiệp đặt tại các địa phương, phủ kín 100% xã nông nghiệp của tỉnh.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Thắng - Trưởng Văn phòng Đại diện Báo NNVN tại ĐBSCL trao đổi với cán bộ khuyến nông tại buổi tập huấn

Theo Đ.T.Chánh/Nông nghiệp Việt Nam