Tập huấn pháp luật về Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế

Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019 | 16:43:20

Ngày 15/11, tại Nghệ An, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn pháp luật về BHXH và BHYT. Tham dự có trên 70 đại biểu là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tư vấn viên pháp luật và Hội thẩm Nhân dân là Hội viên Hội Luật gia Việt Nam thuộc Hội Luật gia 17 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Mục tiêu của lớp tập huấn lần này là cung cấp thông tin, kiến thức tới các đại biểu để thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT; lợi ích của BHXH, BHYT đối với mỗi người dân và toàn xã hội; nắm chắc các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về BHXH, BHYT, nhất là mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và các giải pháp chủ yếu được nêu trong các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nắm vững các nội dung cơ bản trong pháp luật về BHXH và BHYT.

Trong đó, có nhiều văn bản quan trọng như: Nghị quyết Số: 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của BCHTW khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Quốc hội ban hành luật BHXH 2016 và luật BHYT 2015, BLHS cũng đã quy định 3 Điều (2014, 2015, 2016) về các tội về gian lận và trốn đóng BHXH; Chính phủ ban hành Nghị quyết Số: 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số: 28-NQ/TW của Trung ương về cải cách chính sách BHXH và nhiều văn bản khác.

Đồng thời, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH và BHYT và đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị - xã hội.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Huệ - Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội, Trưởng ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật Hội Luật gia Việt Nam đã nêu một số thành tựu đạt được trong thời gian qua liên quan đến BHXH, BHYT. Tuy nhiên, công tác BHXH, BHYT còn một số hạn chế nhất định do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân: Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao.

Ông Nguyễn Văn Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội, Trưởng ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Từ thực tiễn đó, nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cũng như chính sách, pháp luật về BHXH và BHYT mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, Hội Luật gia Việt Nam và BHXH Việt Nam phối hợp tổ chức tập huấn với chủ đề: Pháp luật về BHXH và BHYT cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tư vấn viên pháp luật và Hội thẩm nhân dân là hội viên Hội Luật gia Việt Nam thuộc 32 tỉnh, thành phố trực thuộc TW, đồng thời triển khai thí điểm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH và BHYT trực tiếp tại 2 xã thuộc TP. Hà Nội và tỉnh Đồng Nai.

Ban tổ chức cũng hy vọng, thông qua tập huấn này, các đại biểu tham dự sẽ là những nhân tố quan trọng, tích cực lan tỏa tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH và BHYT.

Qua đó, vận động được nhiều đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đấu tranh, phê phán những biểu hiện vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, như: Doanh nghiệp trốn đóng, nợ BHXH, BHYT cho người lao động, trục lợi quỹ BHXH, BHYT... góp phần thực hiện thắng lợi 2 chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội là BHXH và BHYT, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Hội nghị ngày 15/11/2019, các đại biểu được giới thiệu 1 số nội dung quan trọng về BHXH, BHYT tại các Luật BHXH, BHYT; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW... và Điều 214 - Tội gian lận BHXH, BHTN, Điều 215 - Tội gian lận BHYT, Điều 216 - Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của Bộ luật Hình sự.

Những kiến thức pháp luật về BHXH, BHYT thu nạp được từ Hội nghị tập huấn sẽ giúp các đại biểu tham dự Hội nghị nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT; qua đó, tích cực vận động nhân dân, người lao động tham gia BHXH, BHYT, phát hiện, đấu tranh, phê phán, xử lý những biểu hiện vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, góp phần thực hiện bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững An sinh xã hội.

Tùng Lâm/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam