Đồng hành cùng doanh nghiệp

Tham gia BHXH, BHYT: Cần cải cách hơn nữa để đáp ứng nguyện vọng của người dân

Trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp và người dân tham gia BHXH, BHYT. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến cho rằng, BHXH cần phải cải cách hơn nữa mới đáp ứng được nguyện vọng của người dân.

Công tác thu, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành BHXH.  Vì vậy, BHXH đã nỗ lực thực hiện cải cách thủ tục hành chính bằng những giải pháp cụ thể, sát với thực tế đời sống của nhiều đối tượng tham gia. Trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đã thực hiện quy trình giao dịch điện tử, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, thời gian cho các tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH.

Ngày 14/4/2017, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 595/QĐ-BHXH về Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT - theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Quy trình mới tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là việc lấy dữ liệu hộ gia đình làm trung tâm trong việc quản lý đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp và người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

Theo đó, đã cắt giảm từ 9 thủ tục hành chính xuống còn 5 thủ tục hành chính. Về thời hạn giải quyết, rút ngắn thời gian cấp sổ BHXH từ 20 ngày, thẻ BHYT từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. Trong trường hợp cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc, quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH; hoặc gộp sổ BHXH, nay xuống còn 10 ngày. Trường hợp cấp lại, đổi thẻ BHYT, nếu không thay đổi thông tin, được thực hiện không quá 02 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Tiến tới đầu tháng 1/2019, đổi thẻ BHYT được thực hiện ngay trong ngày. Nếu thẻ BHYT có thay đổi thông tin, sẽ được thực hiện không quá 03 ngày. Quy trình mới về quản lý sổ, thẻ bảo hiểm đã thực sự tạo thuận lợi cho người dân, được dư luận hoan nghênh.

Tuy nhiên, hiện nay, có nhiều ý kiến cho rằng, vấn đề người dân mua bảo hiểm y tế vẫn còn những bất cập. Ví dụ như, có đại lý thu vẫn nói rằng, 100% thành viên hộ gia đình tham gia thì mới bán thẻ BHYT hộ gia đình. Dẫn đến có ý kiến người dân phản ánh: Một người dân nếu mua BHYT thì phải mang sổ hộ khẩu đến UBND phường mua toàn bộ BHYT cho số người có trong hộ khẩu, trừ những người đã mua ở cơ quan?. Đây là việc làm vẫn còn bất cập, thiếu sự thống nhất của một số nhân viên đại lý BHXH, BHYT, trái với quy định của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quy định.

Với nỗ lực của ngành Bảo hiểm, đến hết tháng 6/2017, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,17 triệu người; BHTN là 11,28 triệu người; BHXH tự nguyện là 241 nghìn người và BHYT là 76,44 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 82,19% dân số cả nước. Hiện nay, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vẫn đang tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, hi vọng một số bất cập bắt nguồn từ sự thiếu thống nhất của một số nhân viên đại lý BHXH, BHYT sẽ được loại bỏ để phục vụ ngày một tốt hơn cho mọi người dân khi tham gia bảo hiểm.

Hồng Hà