Thành lập Trung tâm Báo chí TP.HCM

Thứ tư, ngày 20 tháng 3 năm 2019 | 16:32:36

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Báo chí TP.HCM trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.

Phóng viên báo đài tác nghiệp tại một sự kiện diễn ra ở TPHCM.  Ảnh: M.Q

Phóng viên báo đài tác nghiệp tại một sự kiện diễn ra ở TP.HCM - Ảnh: M.Q

Theo đó, Trung tâm Báo chí TP.HCM có trụ sở đặt tại tầng 6 và tầng 7, cao ốc số 255 đường Trần Hưng Đạo (phường Cô Giang - Quận 1).

Trung tâm Báo chí TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM. Trung tâm có tư cách pháp nhân, trụ sở riêng, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Trung tâm Báo chí TP.HCM có chức năng, nhiệm vụ tổ chức các cuộc họp báo, sự kiện báo chí, truyền thông để các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan hoặc các tổ chức, cá nhân được phép tổ chức họp báo theo đúng quy định của pháp luật

Cùng với đó, thực hiện chức năng đầu mối đề nghị lãnh đạo TP.HCM và các cơ quan chức năng cung cấp, định hướng thông tin về các vấn đề dư luận xã hội đang bức xúc, quan tâm đến các cơ quan báo chí một cách công khai và minh bạch.

Trung tâm Báo chí TP.HCM cũng là nơi tiếp nhận, xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin từ các Sở, ban, ngành, quận, huyện, các cơ quan có thẩm quyền khác để phục vụ việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Trung tâm Báo chí TP.HCM còn hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ lãnh đạo các cơ quan xuất bản, báo chí, biên tập viên, phóng viên, cán bộ kỹ thuật.

Đồng thời, hỗ trợ phóng viên báo đài trong và ngoài nước hoạt động tại TP.HCM có nhu cầu tác nghiệp, giao lưu, trao đổi trong việc tổ chức họp báo, cung cấp và phản hồi thông tin cho báo chí.

Về cơ chế tài chính, trong giai đoạn đến năm 2020, Trung tâm Báo chí TP.HCM là đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Giai đoạn sau 2020, Trung tâm báo chí TP.HCM lập phương án tự chủ gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND TP.HCM điều chỉnh phân loại cho phù hợp.

Theo M.Q/ Báo Lao động