Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm trong điều hành ngân sách

Thứ năm, ngày 18 tháng 7 năm 2019 | 10:22:37

Trong bối cảnh hoạt động quản lý tài chính đang ngày càng đơn giản hóa để tạo thuận lợi cho hoạt động của người dân, DN và các bộ, ngành, địa phương thì công tác thanh tra, kiểm tra càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết để "gác cửa” cho sự minh bạch. Điều đó được khẳng định khi thống kê 6 tháng qua cho thấy, qua công tác thanh tra đã phát hiện không ít sai phạm.

thanh tra phat hien nhieu sai pham trong dieu hanh ngan sach 108287
Ngành Tài chính đã kiểm tra 138.364 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế. Ảnh: T.Linh.

Kiến nghị xử lý tài chính 16,2 nghìn tỷ đồng

Thống kê sơ bộ trong 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 25.173 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 138.364 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý tài chính 16,2 nghìn tỷ đồng, trong đó thu hồi nộp NSNN 4,5 nghìn tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác 10,5 nghìn tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính trên 1,2 nghìn tỷ đồng. Số tiền các đơn vị đã thực hiện thu nộp NSNN là hơn 3,4 nghìn tỷ đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra tài chính đã kiến nghị các đơn vị thực hiện rà soát, đôn đốc thu hồi nợ thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; chấn chỉnh công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng, công tác khảo sát, thiết kế, dự toán, công tác đấu thầu,... nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đồng thời, kiến nghị với các bộ, ngành, địa phương bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế.

Trong nửa đầu năm, riêng Thanh tra Bộ Tài chính đã chủ động triển khai 12 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đạt 30,77% so với 39 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019, tỷ lệ bằng 54,5% so với cùng kỳ năm 2018. Nội dung thanh tra, kiểm tra gồm: công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, thanh tra hành chính nội ngành... Nội dung thanh tra, kiểm tra được lồng ghép một cách khoa học, góp phần rút ngắn thời gian thanh tra, kiểm tra. Tổng hợp kết quả của 14 kết luận thanh tra và 3 báo cáo kết quả kiểm tra, Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị xử lý về tài chính khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng.

Ông Trần Huy Trường – Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính chia sẻ: Ở tất cả các lĩnh vực đều phát hiện nhiều tồn tại, sai phạm. Đơn cử, trong quản lý và điều hành ngân sách địa phương, qua thanh tra phát hiện nhiều địa phương chưa phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập và phương án giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập; ban hành chưa đúng tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu về thuế Tiêu thụ đặc biệt dẫn đến điều tiết thiếu về ngân sách Trung ương; chưa ban hành đủ quy định về các loại phí theo thẩm quyền. Có những nơi giao dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn bội chi trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 chưa phù hợp về thẩm quyền so với quy định của Luật Ngân sách nhà nước; bố trí vốn ngân sách địa phương đối với các dự án ít quan trọng kéo dài vượt quá thời gian quy định; chưa thực hiện ký hợp đồng thuê đất; chưa thực hiện nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; thậm chí phê duyệt và cho triển khai các dự án đầu tư vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương;...

Hay trong lĩnh vực quản lý vốn đầu tư xây dựng, tài chính doanh nghiệp, quản lý giá và các quỹ tài chính, ông Trường cho hay, các đơn vị đã tiến hành thanh tra 5 cuộc theo kế hoạch, lưu hành 3 kết luận thanh tra từ năm 2018 chuyển sang. Các sai phạm được phát hiện khá đa dạng như: Phê duyệt dự toán sử dụng vật liệu không tuân thủ quy định, lập và phê duyệt tổng dự toán tăng không đúng; chưa thực hiện đối chiếu công nợ; đầu tư tài chính tiềm ẩn rủi ro mất vốn; hạch toán thiếu doanh thu, thu nhập; hạch toán tăng chi phí không đúng; hạch toán thiếu lợi nhuận... Các đoàn thanh tra này đã kiến nghị xử lý tài chính 393,6 tỷ đồng.

Ngăn chặn các trường hợp sách nhiễu, tiêu cực

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng theo nhận định của Thanh tra Bộ Tài chính, công tác thanh tra, kiểm tra còn một số tồn tại. Cụ thể, công tác xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019 của một số đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành còn chưa sát với thực tế, dẫn đến ngay từ những tháng đầu năm 2019 đã xin điều chỉnh kế hoạch thanh tra. Một số cuộc thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2019 còn chậm lưu hành kết luận thanh tra. Một số đoàn thanh tra thực hiện chế độ báo cáo tuần còn chưa chi tiết, cụ thể, thiếu thông tin, chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo,...

Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra những tháng cuối năm, ông Trần Văn Vượng – Chánh Thanh tra Bộ Tài chính đã chỉ ra một số giải pháp trọng tâm. Trước tiên là tổ chức, triển khai kịp thời kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019 theo kế hoạch đã được phê duyệt; bố trí lực lượng, tổ chức triển khai có hiệu quả để phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra và những nhiệm vụ đột xuất được giao. Đồng thời, bố trí lực lượng dự phòng trong trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính; thực hiện tốt cơ chế giám sát đoàn thanh tra để đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong quá trình thanh tra, kiểm tra. Đặc biệt, tăng cường phối hợp giữa Thanh tra Bộ Tài chính với các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc hệ thống trong việc triển khai các cuộc thanh tra theo chuyên đề, thanh tra diện rộng nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm và kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách chưa phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương,...

Một số nội dung khác cũng đã được Bộ Tài chính đưa vào báo cáo gửi tới Thanh tra Chính phủ như tiếp tục chú trọng cải cách và hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra thuế, hải quan và trong toàn Ngành; tăng cường đẩy mạnh phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý rủi ro và các phần mềm phân tích, phân loại đối tượng nộp thuế, kê khai hải quan theo mức độ rủi ro nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm mới của đối tượng, qua đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chống các hành vi gian lận,...

Theo Hồng Vân/ Hải quan