Thanh tra tại dự án đường sắt đô thị Hà Nội và điểm du lịch sinh thái Song Phương

Thứ tư, ngày 17 tháng 5 năm 2017 | 8:5:58

Ngày 16/5, tại UBND Hà Nội, Phó Tổng Thanh Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đã dự lễ công bố quyết định thanh tra các nội dung tố cáo của công dân liên quan đến việc thực hiện các dự án trên địa bàn TP Hà Nội. Tham dự có ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh phát biểu tại lễ công bố quyết định thanh tra. Ảnh: TH

Theo Quyết định 1103/QĐ-TTCP, ngày 8/5/2017, Đoàn Thanh tra sẽ thanh tra các nội dung tố cáo của công dân, liên quan đến việc thực hiện các Dự án: Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến 3): Thanh tra làm rõ các nội dung tố cáo của công dân theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản 1419/VPCP-V.I ngày 17/2/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Dự án đầu tư xây dựng điểm dịch vụ du lịch sinh thái Song Phương thuộc huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội: Thanh tra toàn diện việc phê duyệt, thu hồi đất, thực hiện dự án để làm rõ các nội dung tố cáo theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản 2068/VPCP-V.I ngày 9/3/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Thời gian thanh tra là 40 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định. Đoàn do ông Trần Hữu Lợi, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục I - Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn. Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định và kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt.

Toàn cảnh buổi công bố. Ảnh: TH

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh đề nghị: Đối với dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, Đoàn Thanh tra cần làm gọn, nhanh, rõ ràng nhất về các nội dung tố cáo nhất là về tư vấn thiết kế trên cơ sở tôn trọng pháp luật.

Phó Tổng Thanh tra đề nghị phía Hà Nội phải chỉ đạo các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Ban quản lý Dự án tiếp cận gần với Đoàn thanh tra để cung cấp hồ sơ, thông tin liên quan đến các tố cáo của công dân.

Đối với dự án đầu tư xây dựng điểm dịch vụ du lịch sinh thái Song Phương, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu cần làm rõ chủ trương đầu tư, trình tự thủ tục trong thu hồi giao đất nhất là việc đền bù giải phóng mặt bằng, quy hoạch chi tiết đặc biệt là quy hoạch 1/500. Đồng thời, xem xét  vào năng lực, nhu cầu của chủ đầu tư, điều kiện của chủ dự án và tổ chức thực hiện đầu tư.

Đối với Đoàn Thanh tra, Phó Tổng thanh tra đề nghị Đoàn làm đúng thời hạn, thời gian, cần làm việc với người tố cáo trước khi thực hiện thanh tra để làm rõ nội dung và chốt nội dung tố cáo; giải quyết nội dung tố cáo đúng quy định pháp luật, hồ sơ quản lý chặt chẽ, duy trì chế độ thông tin báo cáo...

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định sẽ nghiêm túc thực hiện việc cung cấp tài liệu hồ sơ phục vụ đúng yêu cầu Đoàn thanh tra; giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội làm đầu mối phối hợp với các đầu mối liên quan để cung cấp hồ sơ liên quan cho Đoàn thanh tra. Đối với Khu du lịch sinh thái thì giao đầu mối cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và UBND huyện Hoài Đức chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất, giải phòng mặt bằng cho Đoàn Thanh tra; Văn phòng TP Hà Nội báo cáo UBND TP kịp thời chỉ đạo những vướng mắc trong quá trình thanh tra.

Theo: Thái Hải/ Báo Thanh Tra