Thanh tra tài sản, tài chính của y tế Cà Mau ngay sau kỳ nghỉ Tết 2020

Thứ tư, ngày 22 tháng 1 năm 2020 | 17:8:12

Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Tài chính tổ chức thanh tra tình hình quản lý tài sản, tài chính của ngành y tế ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Keyword đầu tiên có dấu

Sở Y tế tỉnh Cà Mau. Ảnh: Gia Minh

Ngày 22/1, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có chỉ đạo về việc chấn chỉnh tình hình quản lý tài chính của Trung tâm Y tế huyện Đầm Dơi.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo Thanh tra Sở này tổ chức thanh tra tình hình quản lý tài sản, tài chính của ngành y tế ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu Giám đốc Sở Y tế nghiêm túc rút kinh nghiệm và chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đầm Dơi; Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh kịp thời việc quản lý tài sản, tài chính của các đơn vị trực thuộc; đảm bảo việc thực hiện công tác kế toán tiền và tài sản đúng quy định của pháp luật.

Tập trung rà soát, chi trả lương và các chế độ, chính sách kịp thời cho công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng này thời gian tới.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, qua kiểm tra tình hình tài chính của Trung tâm Y tế huyện Đầm Dơi cho thấy, các nguồn kinh phí của đơn vị vẫn đảm bảo cân đối các nhiệm vụ chi đến thời điểm cuối năm 2019. Trong đó, bao gồm cả chi lương và các khoản có tính chất lương cho công chức, viên chức và người lao động.

Cụ thể, số dư kinh phí trên 3,3 tỷ đồng (nguồn cải cách tiền lương là hơn 446 triệu đồng; nguồn thu từ thanh toán bảo hiểm y tế là hơn 2,9 tỷ đồng), nhu cầu chi lương và các khoản có tính chất lương tháng 11 và tháng 12/2019 là hơn 2,6 tỷ đồng.

Như vậy, việc đơn vị báo cáo mất cân đối thu, chi dẫn đến nợ lương của người lao động tháng 11 và 12/2019 là chưa đúng với tình hình thực tế.

Nguyên nhân là do quá trình quản lý điều hành kinh phí tại đơn vị chưa sâu sát, chưa nắm rõ nguồn thu của đơn vị. Đồng thời, thiếu sự chủ động trong việc thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng nguồn kinh phí; việc theo dõi, phản ánh nguồn thu, chi bảo hiểm y tế chưa đúng quy định.

Mặt khác, với vai trò là đơn vị chủ quản, Sở Y tế chưa chủ động kiểm tra, nắm tình hình để hướng dẫn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Theo báo Giao thông

https://www.baogiaothong.vn/thanh-tra-tai-san-tai-chinh-cua-y-te-ca-mau-ngay-sau-ky-nghi-tet-2020-d450033.html