Thay thế, bãi bỏ 19 thủ tục hành chính về BHXH

Thứ năm, ngày 15 tháng 8 năm 2019 | 17:33:51

Nhằm đẩy mạnh công tác CCHC và nâng cao hiệu quả công việc, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 777 QĐ-BHXH công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng, chi trả chế độ BHXH, chi trả bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo thông tin từ BHXH Việt Nam, Quyết định số 777 QĐ-BHXH công bố 19 thủ tục hành chính danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết các chế độ BHXH gồm:

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau; giải quyết hưởng chế độ thai sản; giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; giải quyết hưởng BHXH một lần; giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) đối với trường hợp bị TNLĐ-BNN lần đầu; giải quyết hưởng chế độ TNLĐ-BNN do thương tật, bệnh tật tái phát.

 Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ-BNN đối với trường hợp đã bị TNLĐ-BNN, nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN; giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã; giải quyết hưởng trợ cấp một lần với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng không còn cư trú ở Việt Nam.

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất; giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được toà án hủy quyết định tuyên bố mất tích; giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác.

Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH; giải quyết hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg; giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.

Đối với lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHXH Việt Nam cũng thay thế 3 TTHC gồm: Người hưởng, lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyến sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh; ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp; truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam bãi bỏ một TTHC trong lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp trong các trường hợp: Hết hạn hưởng, không còn tên trên danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận, người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận tiền, cơ quan BHXH đã tạm dừng in danh sách chi trả, truy lĩnh chế độ BHXH một lần của những năm trước.

Theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính được BHXH Việt Nam đề ra trong năm nay. Theo kế hoạch, BHXH Việt Nam sẽ thường xuyên tiến hành rà soát, đơn giản hoá và cắt giảm thủ tục hành chính trong các lĩnh vực của ngành. Đồng thời tăng cường đẩy mạnh việc cắt giảm thành phần, số lượng giấy tờ, hồ sơ, giảm số giờ giao dịch BHXH của các đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao. Bên cạnh đó, ngành BHXH sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các quy định về thủ tục hành chính, không gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định công bố công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân thuận tiện và dễ dàng tiếp cận. Đặc biệt, BHXH Việt Nam sẽ cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành và xoá bỏ các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực theo đúng quy định.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam