Thể lệ Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2019 | 15:20:31

Thể lệ Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) xem tại đây