Thể lệ Giải Báo chí "75 năm Quốc hội Việt Nam"

Thứ năm, ngày 3 tháng 9 năm 2020 | 10:23:37

Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải báo chí "75 năm Quốc hội Việt Nam"

Xem và tải Thể lệ Giải tại đây