Thời hạn nhận tác phẩm tham dự Giải báo chí: "Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" sẽ kết thúc vào ngày 30/11/2017

Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2017 | 10:41:2

Theo Kế hoạch và Thể lệ Giải, thời hạn nhận tác phẩm sẽ kết thúc vào ngày 30/11/2017, chấm sơ khảo và chung khảo trong tháng 12/2017. Theo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Giải tại cuộc họp ngày 17/10/2017, Lễ trao Giải sẽ tổ chức trang trọng và truyền hình trực tiếp vào ngày 2/1/2018, tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Sau đây là văn bản: