Thông báo Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 6 khoá X

Thứ tư, ngày 17 tháng 5 năm 2017 | 9:58:49

Trong khuôn khổ của Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Hội và Thi đua- Khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) diễn ra tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (từ ngày 21-23/4/2017), Ban Chấp hành HNBVN khóa X đã tiến hành họp Hội nghị lần thứ VI. Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam xin đăng tải toàn văn Thông báo của Hội nghị quan trọng này.

 

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 6 (khoá X). Ảnh- Sơn Hải

Ngày 21/4/2017 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X đã tiến hành kỳ họp thứ 6, dưới sự chủ trì của đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; các đồng chí ủy viên Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam: đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

Hội nghị đã thống nhất với Báo cáo tổng kết về đánh giá các kết quả hoạt động của giới báo chí và các cấp Hội Nhà báo trong năm 2016 và quý I năm 2017 và khẳng định các nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình công tác toàn khóa Đại hội X và kế hoạch công tác của Hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đã được các cấp Hội tích cực triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nêu cao vai trò và vị thế của giới báo chí cả nước và của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí, đời sống xã hội, được dư luận xã hội đồng tình hoan nghênh.

Đồng chí Thuận Hữu- Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh- Sơn Hải

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào Kế hoạch công tác năm 2017 của Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội nghị đã thảo luận, góp ý kiến về việc trong nhiệm kỳ Đại hội X cần tăng cường hơn nữa kế hoạch làm việc của lãnh đạo Hội với lãnh đạo các địa phương về tổ chức và hoạt động Hội, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ và các cơ quan chức năng liên quan trong việc xử lý phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Hội nghị đã đánh giá cao thành công Hội báo năm 2016, 2017 và góp ý kiến về địa điểm, công tác tổ chức Hội báo toàn quốc năm 2018 với yêu cầu quy mô hơn, có sự tham gia đông đảo của các cấp hội Nhà báo trong cả nước.

Hội nghị đã thảo luận, góp ý về việc tăng cường hơn nữa công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các hội viên, nhà báo.

Hội nghị đã thảo luận, góp ý về cơ cấu Giải Báo chí quốc gia và đề nghị phải gắn với sự tham gia của các Cụm Hội Nhà báo địa phương. Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam được giao nhiệm vụ tổ chức hội thảo trong năm 2017 về vấn đề trên. Đồng thời phối hợp với Cụm Hội Nhà báo miền Trung và Nam Trung Bộ tổ chức Giải Báo chí về miền Trung và Tây Nguyên.

Hội nghị đã nghe và được giải đáp về các ý kiến liên quan đến công tác tổ chức Hội: Về Điều lệ Hội khóa X, về thống nhất toàn quốc mẫu con dấu các cấp Hội Nhà báo Việt Nam…

Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến về thông tin xấu trên mạng internet, đây là vấn đề bức xúc của xã hội, của giới báo chí và của Hội Nhà báo Việt Nam; đồng thời đề nghị Hội làm việc với Ban, Bộ chức năng để xử lý nghiêm minh những sai phạm trên.

Nhà báo Hồng Thanh Quang- Uỷ viên Ban Chấp hành HNBVN, Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn kết phát biểu tại hội nghị. Ảnh- Sơn Hải

Hội nghị nhất trí về việc tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội Nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XII của Đảng về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Hội nghị đã thảo luận, góp ý kiến về việc tăng cường hơn nữa vai trò, vị trí của Hội Nhà báo Việt Nam tham gia phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ thông tin và Truyền thông trong việc lãnh đạo, quản lý báo chí.

Hội nghị đã thảo luận về việc tiếp tục kiện toàn từng bước công tác tổ chức nhân sự của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và của Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và đồng ý để đồng chí Trương Minh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông do bận nhiều công việc được thôi tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ của Hội Nhà báo Việt Nam khóa X.

Hội nghị đã đồng ý với đề xuất của Đảng đoàn và Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam giới thiệu đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khóa X. Hội nghị đã bỏ phiếu nhất trí:

– Bầu bổ sung đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khóa X.

Về phương hướng, nhiệm vụ của năm 2017, Hội nghị đã quyết định thông qua chương trình công tác với các nhiệm vụ chủ yếu, nhằm tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội X và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam vào đời sống báo chí và đời sống xã hội. Năm 2017 sẽ tổ chức thực hiện một số hoạt động chính sau đây:

 1. Tổ chức học tập, quán triệt tại các cụm, các cấp Hội Nhà báo trong cả nước về triển khai thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam trong năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
 2. Các cấp Hội phối hợp với các cơ quan báo chí tiến hành các hoạt động để thực hiện Chương trình hành động của Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
 3. Tiếp tục hoàn thành việc đổi thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 4. Tổ chức Hội thảo nghiệp vụ báo chí “20 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí – Những vấn đề lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn”, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội X – HNBVN, dự kiến trong quý III/2017.
 5. 5. Tổ chức 03 Hội nghị toàn quốc: Tập huấn về công tác kiểm tra, tập huấn về công tác Hội và tập huấn nghiệp vụ “Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, giai đoạn 2016-2020 cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam. Các cuộc tập huấn này dự kiến tổ chức vào tháng 4 và tháng 7/2017.
 6. Triển khai công tác tổ chức Giải Báo chí quốc gia năm 2016, Lễ trao Giải vào 21/6/2017 và công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2017.
 7. Biên tập, xuất bản sách “Tuyển chọn tác phẩm phóng sự, phóng sự điều tra đoạt Giải Báo chí quốc gia (tuyển chọn và lời bình), dự kiến thời gian vào quý II/2017 (dịp 21/6)
 8. Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Kinh tế báo chí – Thực trạng và giải pháp”, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp, thời gian dự kiến vào tháng 7/2017.
 9. Tổ chức Giải bóng bàn Cup Hội Nhà báo Việt Nam – năm 2017, dự kiến vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9/2017.
 10. Tổ chức Hội thảo về cơ cấu Giải Báo chí quốc gia gắn với các Cụm Hội Nhà báo địa phương vào tháng 8/2017.
 11. Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo ngành và Tạp chí – Lí luận, thực tiễn và xu hướng phát triển” (Phối hợp với Khoa báo chí), dự kiến vào tháng 10/2017.
 12. Tổ chức vinh danh các doanh nhân, doanh nghiệp đồng hành cùng báo chí trong các hoạt động xã hội năm 2017, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 10 năm 2017.
 13. Xây dựng Đề án nghiên cứu lịch sử và lí luận báo chí Việt Nam (theo Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam và Chương trình hoạt động toàn khóa Nhiệm kỳ 2015 – 2020), thời gian: cả năm 2017.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam