Thông báo Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 9 khóa X

Thứ tư, ngày 26 tháng 12 năm 2018 | 15:43:9

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam Khóa X đã tiến hành kỳ họp thứ 9, dưới sự chủ trì của đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Báo congluan.vn trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo của Hội nghị.

THÔNG BÁO

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 9 khóa X

Ngày 04/12/2018 tại Hà Nội, Ban Chấp hành  Hội Nhà báo Việt Nam khóa X đã đã tiến hành kỳ họp thứ 9, dưới sự chủ trì của đồng chí Thuận Hữu, Ủy  viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.

Hội nghị đã thống nhất với Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018,  phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, khẳng định các nhiệm vụ trọng yếu của Chương trình công tác toàn khóa Đại hội X và kế hoạch công tác Hội nghị lần thứ 7, lần thứ 8 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đã được các cấp Hội tích cực hưởng ứng, triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống xã hội.

Hội nghị đã thảo luận, góp ý về việc tăng cường công tác bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng và tập huấn nghiệp vụ báo chí cho các hội viên, nhà báo và khẳng định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nhà báo Việt Nam đã được Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm đặt lên hàng đầu.

Hội nghị nhất trí tiếp tục nâng cao vị thế và chất lượng Giải báo chí Quốc gia và sớm ban hành Điều lệ Giải báo chí quốc gia sửa đổi; đồng thời cân nhắc việc Hội tham gia vào Giải Báo chí của các Ban, Bộ, Ngành, Trung ương và địa phương. Tổ chức hàng năm.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận,  góp ý Quy chế bổ sung, sửa đổi thi đua khen thưởng của Hội Nhà báo và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Ban Chấp hành đã thống nhất giao cho Thường trực, Thường vụ Hội hoàn thiện hai văn bản trên, ban hành trong tháng 12/2018.

Hội nghị nhất trí về việc báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư đồng ý cho phép Hội phối hợp với các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và địa phương triển khai công tác 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư về việc “Tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, chất lượng của báo chí Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Hội nghị thống nhất về việc các cấp Hội Nhà báo tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đối với các hội viên và các tổ chức Hội trong việc thực hiện Điều lệ Hội, Luật Báo chí, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy chế đối với phóng viên, cơ quan thường trú tại các địa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban, Bộ và cơ quan chức năng trong công tác lãnh đạo, quản lý báo chí và xử lý hội viên vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

Hội nghị nhất trí thông qua các bước chuẩn bị tiến tới Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, dự kiến tổ chức vào tháng 8 năm 2020; thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Về việc hiện nay một số địa phương có chủ trương sáp nhập  Hội Nhà báo với Hội Văn học Nghệ thuật, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản báo cáo Ban Bí thư đề nghị giữ nguyên tổ chức Hội Nhà báo như hiện nay.

Hội nghị thảo luận về việc tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức nhân sự của Ban Chấp hành , Ban Thường vụ và đồng ý để đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nghỉ hưu và chuyển công tác khác được thôi tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương- Phụ trách báo chí tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khóa X- nhiệm kỳ 2015 -2020.

Về phương hướng nhiệm vụ của năm 2019, hội nghị đã quyết định thông qua chương trình công tác với các nhiệm vụ chủ yếu, nhằm tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội X và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam vào đời sống báo chí và đời sống xã hội. Năm 2019 sẽ tổ chức thực hiện một số hoạt động chính sau đây:

-  Triển khai chương trình, kế hoạch về công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam;

-  Phối hợp với Liên hiệp các hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam xây dựng Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao giai đoạn 2021 2025 xin ý kiến các Bộ, ngành chức năng liên quan, hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt;

-  Tổ chức Hội báo Toàn quốc năm 2019;

-  Tổ chức Giải báo chí Quốc gia năm 2018 và Lễ trao Giải vào ngày 21/6/2019.

-  Triển khai tốt công tác đối ngoại năm 2019 của Hội Nhà báo Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

-  Ban hành Điều lệ Giải báo chí Quốc gia sửa đổi để phù hợp với thực tế hiện nay (qua 11 năm thực hiện Điều lệ Giải).

-  Phối hợp với các Bộ, ngành chức năng trong việc trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Đề án tiếp tục nâng cao Giải báo chí Quốc gia năm 2018 để tăng mức kinh phí cấp hàng năm cho Giải.

-  Tham gia cùng Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí cả nước đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

-  Các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chủ tịch; chuẩn bị các chương trình, kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

-  Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến từng hội viên về việc thực hiện 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Triển khai việc quán triệt và thực hiện Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

-   Phối hợp với các Ban, Bộ, ngành Trung ương tổ chức các giải báo chí năm 2019, trong đó có giải báo chí phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, dự kiến trao giải vào quý III năm 2019 và Giải báo chí viết về Đồng bằng song Cửu Long.

-  Tăng cường công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú tại các địa phương.

-  Tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp hội viên – nhà báo của các cấp Hội Nhà báo.

-  Khánh thành con đường từ quốc lộ chính đi vào khu di tích nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, tại xã Điềm Mặc (do Hội phối hợp với tập đoàn Đèo Cả - đơn vị tài trợ) trong quý I/2019.

-   Tổ chức Giải bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIII năm 2019. 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

Thuận Hữu