Đồng hành cùng doanh nghiệp

Thông báo hạn chót làm hồ sơ nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết 116 đối với người lao động đang tạm dừng tham gia BHTN đến hết ngày 20/12/2021.

Mới đây, cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP.HCM đã có thông báo gửi đến người lao động (NLĐ) về thời hạn giải quyết hồ sơ nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Nghị quyết 116 và Quyết định 28 của Thủ tướng.

Theo đó, cơ quan BHXH TP.HCM đề nghị NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động thời gian từ 1/1/2020 đến 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu (không bao gồm hưởng lương hưu) chưa nhận hỗ trợ thực hiện thủ tục để nhận hỗ trợ.

BHXH TP.HCM hướng dẫn NLĐ thực hiện việc kê khai thông tin theo Mẫu số 04 gửi về cơ quan BHXH nơi gần nhất để được giải quyết.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Việc gửi hồ sơ được thực hiện thông qua các hình thức sau:

 NLĐ có thể gửi trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng VssID.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam