Thông báo lộ trình triển khai tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018

Thứ năm, ngày 8 tháng 2 năm 2018 | 16:47:45

Để đảm bảo tổ chức thảnh công Hội Báo toàn quốc 2018, ngày 07/02/2018, Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018 có Thông báo số 43/TB-HBTQ , xây dựng lộ trình triển khai công tác chuẩn bị như sau