Thông báo thi tuyển Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn

Thứ sáu, ngày 13 tháng 4 năm 2018 | 19:47:31

Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo như sau:

I. CHỨC DANH THI TUYỂN

Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn;

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN

1. Đối tượng

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong hệ thống công đoàn;

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khác trong các cơ quan báo chí, xuất bản ngoài hệ thống tổ chức Công đoàn.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

Ngoài điều kiện, tiêu chuẩn chung theo Quy định tạm thời về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Quyết định số 1239/ QĐ-TLĐ ngày 12/7/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, người dự thi cần phải có những điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

- Là Công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

- Có thẻ nhà báo còn hiệu lực; hiện là cán bộ, công chức, viên chức; đảng viên, trình độ lý luận chính trị cao cấp và đã qua thời gian, kinh nghiệm thực tế tại các cơ quan báo chí từ 05 năm trở lên; đã được quy hoạch chức danh Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn hoặc chức danh lãnh đạo, cơ quan báo chí, lãnh đạo cấp vụ trở lên;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; ưu tiên những người đã tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội, báo chí tuyên truyền, khoa học chính trị, lao động, công đoàn;

- Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên theo quy định của Đảng và pháp luật về công chức, viên chức, pháp luật lao động;

- Ưu tiên người có năng lực, kinh nghiệm trong quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của cơ quan báo chí; đồng thời có trình độ, kinh nghiệm hiểu biết về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

III. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

1. Yêu cầu về hồ sơ

- Đơn đăng ký dự tuyển;

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Toàn bộ văn bản, tài liệu được đựng trong túi hồ sơ.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trước ngày 25.4.2018 (theo dấu bưu điện).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Cán bộ, Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn, tầng 4 Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1A, phố Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.38224471.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN

1. Nội dung thi, hình thức thi

Nội dung, hình thức thi được quy định tại Quy định tạm thời về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Quyết định số 1239/ QĐ-TLĐ ngày 12/7/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

2. Chủ đề xây dựng Đề án

Sau khi thẩm định xong hồ sơ, Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn sẽ tổ chức gặp mặt người dự thi, quán triệt nội dung, hình thức thi; hướng dẫn viết đề án và cung cấp thông tin viết đề án theo quy định.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Vũ Anh Đức

Theo Báo Lao Động