Thông báo về việc thiết kế, thi công gian trưng bày Hội Báo toàn quốc 2018

Thứ sáu, ngày 2 tháng 3 năm 2018 | 15:13:35

Thông báo số 52 TB/HBTQ2018 ngày 02/3/2018 về việc thiết kế, thi công gian trưng bày Hội Báo toàn quốc 2018, xem tại đây

Sơ đồ phân chia không gian.