Thông báo về việc xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho cán bộ có thành tích xuất sắc đột xuất trong lĩnh vực báo chí tuyên truyền

Thứ tư, ngày 18 tháng 12 năm 2019 | 10:37:7

Ngày 17 tháng 12 năm 2019 tại trụ sở Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã tiến hành họp dưới sự chủ trì của nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba cho cán bộ lãnh đạo thuộc cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam có thành tích xuất sắc đột xuất trong lĩnh vực báo chí tuyên truyền, cụ thể: PGS,TS Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo, liên tục đạt danh hiệu lao động xuất sắc, nhận bằng khen của Chủ tịch Hội và hai lần đoạt giải B Giải báo chí Quốc gia năm 2014, 2017 và 02 lần đoạt Giải Bài báo nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ tại Hội Báo toàn quốc năm 2018, 2019. Các tác phẩm đoạt Giải có ảnh hưởng nhất định tới xã hội, khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong công cuộc phòng chống, tham nhũng, tiêu cực, phản bác kịp thời các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đóng góp nhất định vào sự phát triển của báo chí truyền thông nước nhà.

Qua xem xét, đối chiếu các điều kiện và tiêu chuẩn theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ và Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ  quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng các thành viên dự họp thống nhất  100% đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam làm Tờ trình gửi hồ sơ Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương thẩm định xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS,TS Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo, Chủ tịch LCH Nhà báo cơ quan Trung ương Hội.

TM. HỘI ĐỒNG TĐKT

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hồ Quang Lợi