Thông tấn xã việt nam làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Thứ sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2020 | 22:24:11

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tấn nhà nước trong việc đăng, phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin bằng các loại hình báo chí và truyền thông đa phương tiện phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng khác trong và ngoài nước.

Tập huấn tuyên truyền về Luật Báo chí cho phóng viên TTXVN

    Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TTXVN tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật ở các trường học./.

Phóng viên, biên tập viên Tạp chí VietNam Law and Leagal Forum của TTXVN đang trao đổi nghiệp vụ./.

Phóng viên, biên tập viên Tạp chí VietNam Law and Leagal Forum của TTXVN đang trao đổi nghiệp vụ./.

Với vai trò là Trung tâm thông tin chiến lược của Đảng và Nhà nước, TTXVN thực hiện tốt các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội trong đó có công tác thông tin, tuyên truyền về pháp luật.

TTXVN đã quán triệt các nội dung của Chị thị 32 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến toàn thể các đơn vị, cán bộ, đảng viên công chức viên chức, người lao động trong ngành với nội dung “Phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của Nhà nước, đồng thời cũng là trách nhiệm chung của toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; từng bước xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, khuyến khích, hướng dẫn, huy động sự tham gia, đóng góp của xã hội vào công tác này”.

TTXVN đã thành lập Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) do một đồng chí trong Ban lãnh đạo TTXVN làm Chủ tịch, thành viên Hội đồng là lãnh đạo các đơn vị Ban Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng TTXVN, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn, Công đoàn TTXVN, lãnh đạo các Ban biên tập, đơn vị thông tin của TTXVN. Hội đồng PBGDPL TTXVN có nhiều hoạt động hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của TTXVN.

 Hàng năm TTXVN đều xây dựng Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL trong đó nêu rõ mục tiêu tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL  trong toàn ngành bằng các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp; nâng cao ý thức trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành TTXVN. TTXVN đã đổi mới cách thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên mạng nội bộ của ngành, đổi mới giao diện chuyên mục PBGDPL trên mạng, tăng cường viết các giải đáp pháp luật hàng quý theo chủ đề về bản quyền, chế độ chính sách, lao động, tiền lương... đồng thời trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Hội đồng PBGDPL Trung ương.

TTXVN đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các đơn vị thông tin triển khai công tác tuyên truyền các văn bản luật mới được Quốc hội ban hành, các dự thảo luật đang được thảo luận tại kỳ họp của Quốc hội, các văn bản QPPL liên quan trực tiếp đến công tác báo chí, xuất bản, truyền hình, chế độ chính sách đối với người lao động, bảo hiểm, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính nhà nước…trên các ấn phẩm của TTXVN theo kế hoạch tuyên truyền của TTXVN.

 Năm 2020, các ban biên tập, toà soạn báo, kênh truyền hình của TTXVN tiếp tục có hàng nghìn tin, bài, ảnh, phóng sự phản ánh kịp thời, đầy đủ, khách quan, trung thực các sự kiện pháp lý quan trọng của đất nước, hoạt động lập pháp tại các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường, chống tham nhũng, lãng phí, trật tự an toàn giao thông …bằng nhiều hình thức phong phú như giới thiệu toàn văn hoặc tóm tắt nội dung văn bản pháp luật mới, hỏi đáp pháp luật, phỏng vấn chuyên gia, theo dòng sự kiện, phân tích chính sách...

 Các toà soạn báo, các ban biên tập tin nguồn của TTXVN tiếp tục duy trì đều đặn các chuyên mục “Văn bản chính sách mới”, “Pháp luật” “An toàn giao thông” trên Bản tin thời sự trong nước hằng ngày và phát trên mạng dịch vụ của TTXVN tại địa chỉ http://news.vnanet.vn phản ánh về tình hình thực thi pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, môi trường của các Bộ, ngành, địa phương; thông tin sâu rộng về kỳ họp Quốc hội khóa XIV trong công tác góp ý xây dựng các dự thảo luật trình Quốc hội, thông tin về các điểm mới trong dự thảo các luật sửa đổi và sự cần thiết xây xây dựng các luật mới nhằm giới thiệu đến đông đảo bạn đọc lộ trình xây dựng và hoàn thiện các thể chế pháp luật của Nhà nước. 

Các trang thông tin điện tử BNEWS, bản tin đối ngoại bằng tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc và các chương trình: “Tiêu điểm kinh tế” hàng tuần có nhiều tin, bài phản ánh các vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đấu tranh phòng chống phá rừng, các vụ án kinh tế, tham nhũng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy… Các tin, bài được thực hiện sinh động, phản ánh trung thực, khách quan, chuyên sâu về nhiều vấn đề nổi cộm nên có sức lan tỏa lớn tới bạn đọc và cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng quốc tế.

Ban Biên tập Ảnh của TTXVN đã đăng phát trên mạng TTXVN hàng nghìn ảnh tuyên truyền về công tác biển đảo; công tác triển khai thi hành pháp luật của  các bộ, ngành, địa phương trong cả nước; về các phiên họp của Chính phủ; Quốc hội thảo luận về các dự án luật; các hội nghị, hội thảo tuyên truyền thực hiện pháp luật tại các địa phương trên cả nước; xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, an toàn giao thông, môi trường...

Báo Tin tức luôn cập nhật các văn bản pháp luật mới để thông tin kịp thời, toàn diện đến đông đảo bạn đọc trong cả nước về tình hình thực thi pháp luật thông qua các chuyên mục “Pháp luật”, “Hỏi đáp pháp luật”, “An ninh trật tự”, “Chống buôn lậu hàng giả” trên  các ấn phẩm báo Tuần Tin tức, báo Tin tức điện tử. Đặc biệt Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và Miền núi” của báo Tin tức phát hành hàng tuần đã dành một chuyên mục để phân tích chính sách dân tộc khi đi vào cuộc sống, những vấn đề phát sinh, giải pháp tháo gỡ…phục vụ các đối tượng bạn đọc là người dân tộc thiểu số và miền núi với cách viết ngắn gọn, có ảnh minh họa, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của độc giả, các đơn vị có liên quan và các đối tượng được thụ hưởng.

Thông tin phản ánh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương được các đơn vị thông tin đối ngoại của TTVXN như Báo điện tử Vietnam Plus, Báo Le Courrier du Vietnam, Vietnam Law, báo Vietnam News cập nhật, đăng tải liên tục với trên hơn 2.500 tin, bài, bài phỏng vấn chuyên sâu, tin ảnh, video trên các chuyên mục “Talking Law”, “Legal Advisor” của Báo Vietnam News, trên tạp chí Vietnam Law and Legal Fourum của Báo Vietnam Law và trên chuyên trang chuyên biệt về địa phương của Báo điện tử Vietnam Plus… Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum còn đăng tải phiên bản điện tử tại địa chỉ vietnamlawmagazine.vn và Official GaZette-Bản dịch tiếng Anh của Công báo phát hành 12 kỳ, với gần 400 trang văn bản mỗi tháng là nguồn cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ nhất bản dịch tiếng Anh văn bản pháp luật cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa đã sử dụng 3 loại hình thông tin: Đồ họa, Chuyên đề phát mạng và truyền hình để tuyên truyền pháp luật tạo ấn tượng với bạn đọc, tiêu biểu là những tin, bài: 8 quyền cơ bản của người tiêu dùng; Việt nam ưu tiên thúc đẩy các vấn đề toàn cầu trên cơ sở luật pháp quốc tế; lợi ích của Thẻ bảo hiểm y tế điện tử; 5 vấn đề còn nhiều ý kiến trái chiều trong Bộ Luật lao động sửa đổi; Siết chặt hơn nữa các hoạt động trên môi trường mạng; Ngày pháp luật Việt Nam…

Trung tâm Truyền hình Thông tấn với ưu thế là kênh thông tin chuyên biệt thời sự sản xuất, phát song các tin, bài tổng hợp, phỏng vấn, phóng sự truyền hình phản ánh về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; các ý kiến xung quanh dự thảo sửa đổi các Luật theo chương trình hoạt động của Quốc hội. Bên cạnh đó còn đăng phát nhiều tin, bài tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, đưa lao động đi nước ngoài trái phép, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kỷ cương, kỷ luật công vụ… đến đông đảo khán giả xem truyền hình trong nước và quốc tế với những nội dung chuyên sâu, thể hiện sinh động.

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn duy trì đều đặn chuyên mục “Hỏi và đáp” trên Nội san Thông tấn hàng tháng để giải đáp thắc mắc về những vấn đề liên quan đến văn bản pháp luật mới như chính sách pháp luật mới; quyền và nghĩa vụ của cán bộ, viên chức, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí. Ban Tổ chức - Cán bộ TTXVN thường xuyên quán triệt, phổ biến chế độ chính sách mới của Nhà nước và của TTXVN cho cán bộ cho công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thông qua các buổi giao ban; tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thi đua khen thưởng, chính sách tinh giản biên chế, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.. Văn phòng TTXVN phát hành Bản tin “Tóm tắt văn bản pháp luật mới” hằng tuần gửi cho các đơn vị trong ngành và 63 cơ quan thường trú tại các tỉnh, thành trong nước. Nội dung bản tin cô đọng, súc tích, giới thiệu được nhiều văn bản pháp luật quan trọng, thiết thực với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của TTXVN đã được triển khai đồng bộ, có hiệu quả trong toàn ngành. Công tác thông tin của TTXVN về pháp luật với nhiều hình thức, nội dung tuyên truyền mới, phong phú, đa dạng, đảm bảo thông tin pháp luật và thông tin chung của Đảng, Nhà nước được phổ biến kịp thời, chính xác đến với người dân, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, duy trì trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế, xã hội./.

Theo Đàm Danh Liêm /TTXVN/