Thông tin chính thống, sức mạnh của đất nước

Thứ hai, ngày 19 tháng 6 năm 2017 | 8:54:53

Tại buổi gặp mặt báo chí dịp 21-6 do Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng kể lại, có những lần Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đến kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương thì được nghe thắc mắc: Sao nhiều phóng viên báo chí đi theo thế? Thắc mắc ấy hàm chứa sự bối rối.

Những lần như thế, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng liền trả lời: "Kiểm tra mà không có báo chí thì mất đi tính minh bạch. Nếu cứ “đóng cửa bảo nhau” thì làm sao người dân và xã hội có thể giám sát được?".

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc luôn đề cao vai trò giám sát của báo chí; đề cao việc công khai, minh bạch, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí. Vì vậy thời gian qua, thông tin về hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được gửi tới các cơ quan báo chí với mật độ dày đặc. Các buổi họp báo Chính phủ trước đây chỉ có phóng viên chuyên trách thông tin Chính phủ mới được tham dự, nay được truyền trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ để toàn dân theo dõi. Đặc biệt, thông tin báo chí đều được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo dõi kỹ và kịp thời chỉ đạo kiểm tra, xác minh, kết luận cụ thể nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp trong điều hành, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật. Có những ngày, gần 10 ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc kiểm tra thông tin báo chí nêu.

Những dẫn chứng trên thể hiện sự thay đổi căn bản cách thức giao tiếp thông tin với báo chí ở cấp quản lý cao nhất của bộ máy hành chính Nhà nước. Và giao tiếp thông tin với báo chí cũng chính là một cách chính thức để giao tiếp thông tin với xã hội, với nhân dân. Điều này giúp nhân dân có thông tin chính thức, củng cố niềm tin vào những chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, không bị nhiễm loạn bởi những thông tin thiếu chính xác, không được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Thế nhưng hiện nay, không phải tất cả các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan quản lý Nhà nước đều đã thực hiện được phong cách giao tiếp tốt với báo chí. Trong các cuộc gặp mặt báo chí, vấn đề nóng hổi nhất vẫn luôn là việc cung cấp thông tin của các cơ quan chức năng với báo chí. Có những bộ, ngành suốt thời gian dài gần như "đóng cửa" với báo chí, không tổ chức họp báo định kỳ theo quy định. Nhu cầu truyền thông là nhu cầu của xã hội, của mỗi người dân, của từng cơ quan, đơn vị. Truyền thông và hoạt động báo chí không phải là câu chuyện xin-cho, mà là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của từng tổ chức, cá nhân và toàn xã hội. 

Vì thế, quản trị thông tin là một năng lực cần phải có, cần được nâng cao đối với mọi cơ quan quản lý Nhà nước. Ngoài những vấn đề thuộc bí mật của Đảng và Nhà nước; quốc phòng, an ninh; những vấn đề đang trong quá trình thanh tra, điều tra chưa thể tiết lộ thông tin... thì thông tin cần được mở rộng, minh bạch. Cơ quan quản lý và cơ quan báo chí chân chính phải thực sự trở thành người bạn, đối tác tin cậy, hợp tác bình đẳng vì sự phát triển chung của đất nước. Cung cấp kịp thời thông tin chính thống cũng chính là cách đấu tranh hiệu quả với những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc sự thật của các thế lực thù địch hòng chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN. Thông tin chính thống, kịp thời không chỉ tạo sự đồng thuận xã hội mà còn là sức mạnh của đất nước.

Theo: Hồ Quang Phương/ Báo QĐND