Thông tin về chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro Thiên tai

Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019 | 20:34:53

Thông tin về chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro Thiên tai. Xem chi tiết tại đây