Thu hồi Giấy phép hoạt động Báo điện tử Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (EINFO)

Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017 | 15:32:27

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn vừa ký quyết định Thu hồi Giấy phép hoạt động Báo điện tử Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (EINFO) thuộc Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử