Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bị Thủ tướng kỷ luật

Thứ hai, ngày 29 tháng 7 năm 2019 | 14:47:58

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Quang Hải - Thứ trưởng Bộ Tài chính.

thu truong bo tai chinh huynh quang hai bi thu tuong ky luat hinh anh 1

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải - (ảnh IT).

Căn cứ theo quy định về xử lý kỷ luật với công chức, quyết định kỷ luật số 1190 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sự thống nhất của Ban cán sự đảng Chính phủ, xét đề nghị của các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ đã  ký Quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải - Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật hồi tháng 6/2019.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 36, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải - Ủy viên Ban cán sự Đảng, thứ trưởng Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng.

Theo Dân Việt