Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phương án thanh toán dịch vụ công tại Hà Nội

Thứ năm, ngày 3 tháng 12 năm 2020 | 6:55:39

Vừa qua, thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải nợ thanh toán dịch vụ công ích đối với các doanh nghiệp cung cấp dẫn tới một số hệ lụy, như có nguy cơ bị doanh nghiệp ngừng cung cấp dịch vụ công, trong khi người lao động ở các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công ích bị ảnh hưởng thu nhập.

Nguyên nhân là do các yếu tố khách quan dẫn tới việc thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố không tổ chức được việc đấu thầu cung cấp dịch vụ công năm 2020 trước thời điểm ngày 31-12-2019.

Họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 11.

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 11 diễn ra tối 2-12, trả lời câu hỏi Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo gì về kiến nghị này của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố liên quan, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trên cơ sở đề nghị của UBND thành phố Hà Nội và ý kiến của các bộ, các cơ quan, Văn phòng Chính phủ đã tổng hợp, báo cáo vấn đề này tại phiên họp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận.

Theo đó, đối với những việc mà thành phố Hà Nội đã đặt hàng, đã giao cho các cơ quan, doanh nghiệp làm, nhưng chưa có cơ sở thanh toán, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để UBND thành phố Hà Nội thực hiện phương án đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước đối với phần khối lượng đã được các đơn vị cung ứng thực hiện từ ngày 1-1-2020 đến thời điểm có kết quả đấu thầu.

Mức giá để tính khối lượng nêu trên làm cơ sở thanh toán cho các đơn vị cung cấp không cao hơn giá đã thực hiện đặt hàng theo hợp đồng của năm 2019 và không cao hơn giá trúng thầu năm 2020.


Theo VÕ LÂM/hanoimoi.com.vn/

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/985111/thu-tuong-chinh-phu-chi-dao-phuong-an%C2%A0thanh-toan-dich-vu-cong-tai-ha-noi