Thủ tướng: Tuyệt đối không tư lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp

Thứ năm, ngày 25 tháng 5 năm 2017 | 16:12:26

Việc thẩm định các dự án kinh tế về bảo vệ an ninh là nhiệm vụ của ngành Công an, tuyệt đối không được lợi dụng để làm khó doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh kinh tế của Bộ Công an sáng 25/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc thẩm định các chương trình, dự án kinh tế liên quan đến công tác bảo vệ an ninh, trật tự chính là nhiệm vụ của lực lượng Công an các cấp. Quá trình thẩm định dự án và hoạch định chính sách tuyệt đối không được lợi dụng để tư lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng lãnh đạo Bộ Công an

Đây là Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh kinh tế giai đoạn 2009 - 2016 và triển khai Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế".

Tham dự còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo một số bộ, ngành.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an quán triệt Chỉ thị số 12, ngày 5/1/2017 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế". Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Tổng cục An ninh, Bộ Công an trình bày Báo cáo sơ kết công tác bảo đảm an ninh kinh tế từ năm 2009 đến năm 2016.

Báo cáo nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Công an đã sử dụng đồng bộ các biện pháp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ban, bộ, ngành kinh tế và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh kinh tế.

Do đó, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế; bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động hợp tác kinh tế với các quốc gia trên thế giới.

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị

Lực lượng công an cũng đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về chủ trương, giải pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam trong đàm phán gia nhập các tổ chức, diễn đàn kinh tế khu vực và thế giới; đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại song phương, đa phương... Cùng với đó là chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh kinh tế phục vụ tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trên các mặt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự nói chung, công tác bảo vệ an ninh kinh tế nói riêng thời gian qua. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo lực lượng công an cần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu cấp bách của công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong tình hình hiện nay. 

Xác định rõ bảo đảm an ninh kinh tế là trách nhiệm của các cấp, các ngành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt. Nhiệm vụ bảo đảm an ninh kinh tế phải gắn liền với đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ cán bộ, đảng viên, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng nêu rõ: Việc thẩm định các dự án kinh tế về bảo vệ an ninh là nhiệm vụ của ngành Công an, tuyệt đối không được lợi dụng để làm khó doanh nghiệp, nhà đầu tư

Vì vậy, phải tập trung quán triệt triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về công tác đảm bảo an ninh kinh tế, nhất là Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị. Quy định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế.

Phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế với bảo đảm an ninh kinh tế. Việc thẩm định các chương trình, dự án kinh tế liên quan đến công tác bảo vệ an ninh, trật tự chính là nhiệm vụ của lực lượng Công an các cấp, các ngành chức năng có trách nhiệm phối hợp. Quá trình thẩm định dự án, hoạch định chính sách phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không được lợi dụng để tư lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thủ tướng cũng chỉ đạo lực lượng Công an chủ động nắm tình hình, nhận diện mối đe dọa, các nguy cơ gây phương hại đến nền kinh tế, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương giải pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả... Cùng với đó là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác Công an góp phần bảo vệ kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải trực tiếp, thường xuyên chỉ đạo việc triển khai thực hiện các mặt công tác Công an bảo đảm an ninh kinh tế theo tinh thần Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị. 

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể lực lượng Công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, lực lượng Công an nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, trách nhiệm trong việc bảo đảm an ninh kinh tế. Đây là điều kiện tiên quyết góp phần tạo tiền đề, môi trường thuận lợi, an ninh, an toàn cho khởi nghiệp, phát triển nhanh, bền vững của nền kinh tế, bảo đảm kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự Hội nghị

Với nhận thức sâu sắc đó, lực lượng công an nhân dân xác định nhiệm vụ sắp tới là luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và dựa vào nhân dân để phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh kinh tế. Qua đó góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội./.

Theo: Vũ Dũng/ Báo VOV.VN