Thực hiện Đề án Kiểm kê tài nguyên nước quốc gia

Thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020 | 14:16:9

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Bộ đã chỉ đạo Cục Quản lý tài nguyên nước lên kế hoạch xây dựng, hoàn thiện Đề án Kiểm kê tài nguyên nước quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chỉ đạo tại cuộc họp. Anh: baotainguyenmoitruong.vn

Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm kiểm kê số lượng, chất lượng nước và các hoạt động khai thác sử dụng liên quan đến tài nguyên nước trên phạm vi toàn quốc. Trên cơ sở đó, đánh giá sự biến động tài nguyên nước với chu kỳ 5 năm, 10 năm và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nước.

Dự kiến có 15 chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước, gồm: Tổng lượng nước mặt hằng năm; lượng nước mặt hằng năm trên 1 đơn vị diện tích; tổng lượng nước sử dụng trong mùa cạn; tổng lượng nước chuyển giữa các lưu vực sông; tổng dung tích trữ của các hồ chứa; tổng dung tích chống lũ của các hồ chứa...

Theo báo Hà Nội Mới

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/981893/thuc-hien-de-an-kiem-ke-tai-nguyen-nuoc-quoc-gia