Thực hiện Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm của Chi hội nhà báo Báo Thanh Tra: Ngành càng nhạy cảm, nhà báo càng phải có đạo đức

Thứ năm, ngày 3 tháng 8 năm 2017 | 11:9:0

“Hoạt động của ngành Thanh tra rất nhạy cảm, cho nên lĩnh vực tác nghiệp của Báo Thanh tra cũng đầy nhạy cảm. Chính vì thế, chúng tôi luôn xác định mình càng phải có đạo đức”. Đây là chia sẻ của Nhà báo Đỗ Công Định- Phó Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Thanh tra- về kinh nghiệm của đơn vị mình trong việc thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Nhà báo Đỗ Công Định cho biết:

Báo Thanh tra là cơ quan của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra Việt Nam nên tôn chỉ, mục đích hoạt động chủ yếu dựa vào các trụ cột chính của ngành là: Thanh tra kinh tế- xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và xây dựng, hoàn thiện thể chế.

“Chúng tôi luôn nhận thức rằng, là tờ báo của ngành Thanh tra, việc phát hiện ra những tiêu cực, những mặt trái, những hành vi vi phạm pháp luật và tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh chống lại những điều đó là thể hiện phẩm chất đạo đức, trách nhiệm của mỗi nhà báo, hội viên đối với Đảng, với Nhà nước, với xã hội cũng như ngay cả với cơ quan báo chí. Một nhà báo có đạo đức nghề nghiệp, trước hết phải nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc của mình; phải khách quan, tôn trọng sự thật và công chúng báo chí”,

Phó Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Thanh tra, nêu quan điểm.

Trong suốt những năm qua, Đảng ủy, Ban Biên tập và Chi hội Nhà báo Báo Thanh tra luôn quan tâm bồi dưỡng, giáo dục không chỉ về nghiệp vụ mà còn cả về ý thức chấp hành pháp luật, về đạo đức nghề nghiệp đối với mỗi nhà báo hội viên của mình. Nhà báo Đỗ Công Định nêu kinh nghiệm: Trong quá trình tác nghiệp của đội ngũ phóng viên, hội viên luôn có sự giám sát của bộ máy lãnh đạo, từ cấp phòng đến Ban Biên tập. Các bài viết đều được đăng ký, phê duyệt đề tài trước khi phóng viên tìm hiểu, tiếp cận thông tin. Sản phẩm được đăng tải trên các ấn phẩm Báo Thanh tra (báo in, báo điện tử, truyền hình) đều là những tin, bài có thông tin đa chiều (đặc biệt là những tin, bài mang tính điều tra, phê bình, đấu tranh), mang tính xây dựng và sức thuyết phục với độc giả.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam về việc góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam, Chi hội Nhà báo Báo Thanh tra  đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề- tọa đàm “Đạo đức người làm báo và những rủi ro trong quá trình tác nghiệp báo chí”, mời tiến sĩ Trần Bá Dung- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam) đến nói chuyện. Bản thân Phó Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Thanh tra cũng đã có văn bản góp ý với Trung ương Hội về vấn đề này.

Chi hội Nhà báo Báo Thanh tra tổ chức Học tập, quán triệt 10 Điều Quy định đạo đức người làm báo VN và trao thẻ hội viên.

Sau khi lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam ban hành 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Chi hội Nhà báo Báo Thanh tra đã tổ chức học tập, quán triệt. Nhà báo Hà Kim Chi- Phó Trưởng Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã trực tiếp truyền đạt các nội dung của Quy định đến toàn thể hội viên của Chi hội.

Chi hội cũng đã thảo luận, đề nghị và được lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam phê duyệt danh sách Hội đồng Xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam của Báo Thanh tra gồm 7 thành viên do Phó Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Thanh tra làm Chủ tịch Hội đồng; Thường trực Hội đồng là Phó Thư ký Chi hội Phụ trách Công tác Kiểm tra của Chi hội.

“Nói là kinh nghiệm sợ hơi to, nhưng Chi hội Nhà báo Báo Thanh tra có lợi thế là có nhiều hội viên giữ trọng trách cao nhất trong bộ máy chính trị của Báo: Đảng ủy, Ban Biên tập, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và lãnh đạo các phòng. Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Biên tập; Chi hội Nhà báo Báo Thanh tra luôn chú trọng xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần thượng tôn pháp luật trong đội ngũ hội viên toàn cơ quan. Không chỉ luôn yêu cầu anh em phải thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo, chúng tôi còn giáo dục, nhắc nhở việc thường xuyên trau dồi, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ lý luận cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Ngoài việc tinh thông nghiệp vụ, năng động, nhạy bén, am hiểu những nội dung mới trong các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những người làm báo Thanh tra phải luôn bám sát cơ sở, sâu sát thực tiễn, chú ý lắng nghe ý kiến phản hồi từ cơ sở, tìm tòi thể hiện tác phẩm một cách hấp dẫn, sinh động, phù hợp với nội dung”,

Nhà báo Đỗ Công Định nhấn mạnh.

Đặc biệt, Phó Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Nhà báo Thanh tra hy vọng và đặt niềm tin, với những gì Chi hội Báo Thanh tra đã và đang nỗ lực, các hội viên sẽ luôn bám sát đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan mình, ngành mình, từ đó thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các quy định đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng là những nhà báo của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Theo Lan Vi/ Nhà báo và Công luận