Thực hiện quy định đạo đức người làm báo Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm của Liên chi hội nhà báo Báo Quân đội nhân dân: “1 vì, 2 chuẩn, 3 sáng” - Phương châm bồi đắp phẩm chất nhân cách và đạo đức của người làm báo quân đội

Thứ năm, ngày 12 tháng 10 năm 2017 | 11:4:17

Phát huy truyền thống của đơn vị 2 lần anh hùng, với sự đoàn kết, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ tốt, vấn đề nâng cao và bồi đắp đạo đức nghề nghiệp người làm báo luôn được Ban Biên tập và LCH nhà báo Báo Quân đội nhân dân đặc biệt coi trọng. Điều này đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ nhà báo - chiến sĩ của báo QĐND luôn vững vàng trên mặt trận chính trị - tư tưởng của Đảng.

Đặc biệt quan tâm đến việc kiểm soát quá trình xử lý nguồn tin

Nhà báo Đoàn Xuân Bộ - Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Báo QĐND cho biết: Hiện nay, Báo QĐND đã và đang phấn đấu xây dựng thành một trong những cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện, định hướng dư luận xã hội. Để hướng tới mục tiêu đó, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ của Tòa soạn thực hiện tốt phương châm “1 vì, 2 chuẩn, 3 sáng” (“1 vì”: Vì thương hiệu tờ báo và niềm tin công chúng; “2 chuẩn”: Chuẩn mực về tác phong, phong cách nhà báo - chiến sĩ; Chuẩn xác trong khai thác, xử lý và công bố nguồn tin; “3 sáng”: Sáng trong về phẩm chất nhân cách và đạo đức báo chí; Sáng suốt trong phát hiện, tiếp cận và thể hiện vấn đề mới; Sáng tạo trong công tác chuyên môn”)… Luôn xác định thông tin dù thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào cũng phải hướng tới mục đích cao nhất là vì sự phát triển của đất nước, của xã hội…

Báo QĐND đặc biệt quan tâm đến việc kiểm soát quá trình xử lý nguồn tin nhằm giảm sai sót và không để sai phạm xảy ra. Như coi trọng việc trao đổi, cung cấp thông tin trong tòa soạn giữa Ban Biên tập với các phòng, ban và các phóng viên, biên tập viên. Cùng với đó là việc rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, duy trì chặt chẽ tất cả các khâu, các bước trong quy trình làm báo; kiên quyết không để “lỗ hổng” trong các bước biên tập, thẩm định, xét duyệt tin, bài trước khi đăng báo. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng để mỗi người làm báo QĐND luôn cẩn trọng trong tác nghiệp, nhằm phát huy hiệu quả nhất vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội nghề nghiệp cao cả của mình đối với nhân dân và đất nước.

 

  Phóng viên Báo Quân đội nhân dân tác nghiệp với các chiến sĩ ở Trường Sa. 

Chú trọng việc “truyền lửa”

Thời gian qua, cùng với việc quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, báo QĐND và LCH nhà báo Báo QĐND đã luôn chú trọng đến việc “truyền lửa” - tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm không ngừng củng cố, giáo dục, bồi đắp và phát huy truyền thống, giữ vững bản chất tốt đẹp của báo chí cách mạng cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, hội viên trong cơ quan. Cụ thể như tổ chức lớp bồi dưỡng, giáo dục truyền thống về báo chí cách mạng, báo chí quân đội  cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhất là các phóng viên trẻ; Mời các nhà báo lão thành, nhà báo có uy tín đến nói chuyện truyền thống, truyền đạt kinh nghiệm về hoạt động nghiệp vụ, về việc giữ vững ý chí, bản lĩnh chính trị khi tác nghiệp trong các hoàn cảnh khó khăn như chiến tranh, thiên tai, bão lũ, phòng chống tiêu cực, đấu tranh phòng chống “diễn biến hoà bình”…; Tổ chức tọa đàm nghiệp vụ về “Phòng chống sai sót” để nâng cao ý thức, thái độ, trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi cán bộ, phóng viên, biên tập viên… khi đưa tin về các sự kiện, địa danh, lịch sử và các vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Qua đó, vừa truyền thụ kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp, vừa truyền lửa nhiệt huyết cho thế hệ những người làm báo của Báo QĐND trong môi trường mới của “thời kinh tế thị trường” đầy cạnh tranh như hiện nay.

 

Phóng viên Ngô Anh Thu- Báo QĐND phỏng vấn học viên Trường Hạ sĩ quan 1 của Quân đội nhân dân Lào, trên thao trường huấn luyện chiến thuật. Ảnh- Văn Huy Hải 

Báo QĐND cũng thường xuyên tổ chức quán triệt nghiêm túc, phổ biến sâu rộng cho toàn thể các nhà báo- hội viên về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến báo chí như: Luật Báo chí, Nghị quyết T.Ư 5 (khoá X) về “Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”; Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam…; Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị, phát động phong trào người làm báo quân đội thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trọng tâm là học tập phong cách làm báo của Bác Hồ…

Đồng thời, Ban biên tập cũng yêu cầu mọi cán bộ, phóng viên, biên tập viên tuân thủ và chấp hành nghiêm kỷ luật làm báo; Tăng cường công tác giáo dục với phóng viên, biên tập viên; Có các biện pháp thưởng phạt khi xảy ra sai sót với các hình thức như trừ nhuận bút, treo bút từ nửa năm đến một năm, đưa đi thử thách làm phóng viên tự tác nghiệp ở những địa bàn độc lập để tăng trách nhiệm trong xử lý tin bài… Vì vậy, theo Chủ tịch LCH nhà báo Báo QĐND Đoàn Xuân Bộ, với việc duy trì nghiêm túc, thực hiện thường xuyên những công việc trên đây đã giúp ngăn ngừa, giảm thiểu được những sơ suất, hạn chế trong hoạt động chuyên môn; Góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng chuyên môn, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp trong sáng của đội ngũ nhà báo - chiến sĩ ở Báo QĐND.

Cùng với đó, những năm qua, Báo QĐND chú trọng chăm lo xây dựng các Chi bộ Đảng ở các phòng, ban, cơ quan đại diện trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng mỗi phòng, ban, cơ quan đại diện là một “điểm sáng văn hóa”, mỗi người làm báo thể hiện rõ vai trò là “nhà báo - chiến sĩ”. Đó cũng là một cách để những người làm báo QĐND giữ vững truyền thống, uy tín của một tờ báo chính trị của đất nước, của quân đội Anh hùng.❏                              

                                                 Ngọc Lành/ Báo Công luận