Thực thi Nghị định 38/2021/NĐ-CP -Kinh tế báo chí có gặp khó? Bài 3: Chuyên gia Lê Quốc Vinh: Nên có một văn bản pháp lý tạm dừng thi hành Điều 38 của Nghị định 38

Thứ sáu, ngày 4 tháng 6 năm 2021 | 9:29:43

Chuyên gia Lê Quốc Vinh cho rằng, trước mắt Chính phủ nên có một văn bản pháp lý tạm dừng thi hành Điều 38 của Nghị định 38. Việc tạm dừng này sẽ có thời gian để chỉnh sửa Luật Quảng cáo thì mới có cơ sở pháp lý để sửa Nghị định...

Nghị định 38/2021 của Chính phủ ban hành về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6 tới, nhưng gần đến ngày thực thi lại lộ ra nhiều bất cập, gây khó cho báo chí cũng như hoạt động của các doanh nghiệp.

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh. Ảnh: NVCC

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh. Ảnh: NVCC

Nhấn mạnh về các giải pháp tức thời và cả giải pháp lâu dài, chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh thì cho rằng: Trước mắt Chính phủ nên có một văn bản pháp lý tạm dừng thi hành Điều 38 của Nghị định này, đây là điều quan trọng nhất.

Việc tạm dừng này sẽ có thời gian để chỉnh sửa Luật Quảng cáo thì mới có cơ sở pháp lý để sửa Nghị định. Nghị định có căn cứ dựa trên Luật Quảng cáo 2012, trong Luật Quảng cáo có quy định là điều gì là vi phạm, điều gì cấm. Nghị định này tham chiếu với Luật Quảng cáo thì không có gì sai. Tuy nhiên, một số quy định trong Luật Quảng cáo bản thân đã lạc hậu".

“Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6, nếu cứ thực hiện theo Nghị định này thì nhiều cơ quan báo chí sẽ bị xử phạt, trong khi đó tiền quảng cáo lại ít hơn rất nhiều so với tiền phạt. Nếu dự tính theo chỉ số CPM (chi phí mỗi 1000 lượt hiển thị quảng cáo) thì chỉ được 2.000 đến 20.000 đồng, như vậy thì cơ quan báo chí không thể đủ tiền để nộp phạt”, ông Lê Quốc Vinh chia sẻ.

Có thể nói, báo chí vốn là kênh uy tín để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, một kênh chính thống để quảng cáo, quảng bá hình ảnh. Những rào cản mới được quy định trong Nghị định 38/NĐ-CP có thể khiến việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ khó khăn hơn.
 

Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Điều 38. Vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thông báo theo quy định về tên, địa chỉ, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam thực hiện dịch vụ quảng cáo cho chủ sở hữu trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới;

b) Không báo cáo theo quy định về hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam thực hiện dịch vụ quảng cáo cho chủ sở hữu trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới;

c) Quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới mà không thông qua tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo đã đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thiết kế để độc giả có thể chủ động tắt hoặc mở quảng cáo không ở vùng cố định;

b) Thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo không ở vùng cố định vượt quá 1,5 giây;

c) Thiết kế, bố trí phần quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin, bài.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo gỡ quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Theo Nguyên Phong/ NB&CL

https://congluan.vn/bai-3-chuyen-gia-le-quoc-vinh-nen-co-mot-van-ban-phap-ly-tam-dung-thi-hanh-dieu-38-cua-nghi-dinh-38-post136222.html