Thực trạng bảo hộ và quản lý tài sản trí tuệ cho sản phẩm nông nghiệp

Thứ tư, ngày 21 tháng 8 năm 2019 | 9:56:12

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là công cụ và căn cứ khoa học để định hướng người tiêu dùng phân biệt, quyết định lựa chọn, sử dụng sản phẩm...

Theo đại diện Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chính là công cụ phát triển sản xuất và thị trường; Là cơ sở pháp lý để ngăn chặn hành vi sử dụng sai lệch, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc đối với sản phẩm nông nghiệp.

Bên cạnh đó, đây cũng là công cụ và căn cứ khoa học để định hướng người tiêu dùng phân biệt, quyết định lựa chọn, sử dụng sản phẩm; Góp phần thay đổi thói quen và tập quán sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, cung cấp sản phẩm thô tới người tiêu dùng…

Theo Thanh Trà/ Vietnam+