Tin hoạt động

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng những người làm báo hoàn thành tốt sứ mệnh

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tin tưởng tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam sẽ ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, là ngôi nhà chung tập hợp người làm báo cả nước.

Với phương châm Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển, ngày 31-12, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam đã khai mạc chính thức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô.

Sự kiện có sự tham gia của gần 500 hội viên, đại diện cho hơn 27 nghìn hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trên cả nước.

Báo chí chính thống gặp nhiều thách thức

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nêu thực tế: Trong nhiệm kỳ qua, nhiều cơ quan báo chí trên thế giới phải thu hẹp hoạt động, giảm bớt việc làm do vấp phải cạnh tranh gay gắt từ các tập đoàn công nghệ-truyền thông khổng lồ.

Doanh thu quảng cáo giảm sút không chỉ với báo in mà ngay cả phát thanh-truyền hình và báo điện tử, sự thay đổi về hành vi tiếp nhận thông tin của người dùng cũng tạo ra nhiều thách thức với báo chí chính thống.

Trong bối cảnh khó khăn đó, với tinh thần và sứ mệnh cống hiến cao cả, với truyền thống vẻ vang của những người làm báo cách mạng qua gần một thế kỷ, đội ngũ người làm báo cách mạng nước ta, tập hợp dưới mái nhà chung là Hội Nhà báo Việt Nam, đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức, chung lòng, vì một nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân.

 Thường trực Ban Bí thư tin tưởng những người làm báo hoàn thành tốt sứ mệnh - ảnh 1
Nhà báo Lê Quốc Minh, phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Theo ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”; “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng”. Để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang, người làm báo và cơ quan báo chí phải luôn “cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa”; “nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động”.

“Lời Bác dạy mãi là ‘kim chỉ nam’ cho các thế hệ nhà báo và cơ quan báo chí trong quá trình tu dưỡng, phấn đấu, trưởng thành, lớn mạnh”- ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng cho biết, những nội dung thảo luận tại Đại hội và những nhiệm vụ, giải pháp do Đại hội đề ra sẽ có ý nghĩa thiết thực góp phần xây dựng tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng vững mạnh, thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam.

Tuyệt đối tránh, Hội là "cứ địa riêng"

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bày tỏ, Đảng, Nhà nước và Nhân dân vui mừng trước sự trưởng thành, vững vàng của đội ngũ báo chí cả nước, ngày thêm nâng cao về năng lực, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đã và đang nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, không ngừng đổi mới, sáng tạo. 

Bên cạnh thành tựu, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu Hội Nhà báo thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động báo chí và công tác của Hội Nhà báo trong thời gian qua.

Cụ thể, một số cấp hội, cơ quan báo chí chưa quan tâm công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, đạo đức cho hội viên.

Một bộ phận người làm báo xa rời tôn chỉ mục đích, làm suy giảm vai trò, uy tín của báo chí, làm tổn thương danh dự những người làm báo chân chính. Một số tổ chức hội thiếu năng động sáng tạo, người đứng đầu thiếu nhiệt tình, hoạt động có lúc có nơi thiếu sức sống.

 Thường trực Ban Bí thư tin tưởng những người làm báo hoàn thành tốt sứ mệnh - ảnh 2
Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Một bộ phận nhà báo thiếu tính chuyên nghiệp, chữ nghĩa vụng về, chưa đáp ứng được yêu cầu tác nghiệp trong môi trường truyền thông số.

Một số cơ quan báo chí và người làm báo chạy theo thị hiếu tầm thường, lợi ích cá nhân, sa đà vào thông tin mặt trái của xã hội, thiếu tính nhân văn, phản giáo dục. Công tác quản lý báo chí chưa theo kịp thực tiễn, nhiều cơ quan chủ quản buông lỏng quản lý, tôn chỉ mục đích bị xem nhẹ...

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ, Hội cần tiếp tục bảo vệ sự lớn mạnh của báo chí nước nhà, tổ chức hội phải vững mạnh. Cần khắc phục tư tưởng tổ chức Hội là "chốn hội hè", nhàn hạ, ai làm cũng được, dẫn đến dễ dãi trong lựa chọn cán bộ.

Cần tuyệt đối tránh, Hội là "cứ địa riêng" để bố trí "đàn em" thân tín. "Mỗi cán bộ Hội Nhà báo phải thấy được công việc đang làm là vinh dự, trách nhiệm, là đang góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, thực hiện tốt chức năng thông tin và định hướng dư luận xã hội".  

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc đang bước vào giai đoạn mới, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng lớn, báo chí phát triển vượt bậc, song báo chí truyền thống gặp nhiều khó khăn, đặc biệt phải cạnh tranh với mạng xã hội.

Bối cảnh trên đặt ra báo chí cách mạng Việt Nam nhiệm vụ nặng nề, báo chí cần tiếp tục đổi mới mình để trở thành kênh thông tin kịp thời, chính xác, ảnh hưởng sâu rộng.

"Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống trung thành với Đảng, gắn bó với dân tộc và nhân dân, đội ngũ người làm báo hôm nay sẽ ngày càng lớn mạnh, không ngừng nâng cao về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Tin tưởng tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam sẽ ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, là ngôi nhà chung tập hợp người làm báo cả nước"- Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Theo Viết Thịnh/ báo Pháp luật TP HCM

https://plo.vn/thoi-su/thuong-truc-ban-bi-thu-tin-tuong-nhung-nguoi-lam-bao-hoan-thanh-tot-su-menh-1036695.html