Tích cực hưởng ứng Cuộc thi Báo chí tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ năm, ngày 9 tháng 3 năm 2017 | 16:4:17

Sau khi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động “Cuộc thi Báo chí tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” (tháng 6-2016), đến nay cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan báo chí, những người làm báo trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những kênh quan trọng để cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020), đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống, đoàn kết, nhất trí, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đạt được thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra, trong đó nổi bật là toàn tỉnh đã bê tông hóa được trên 2.700 km đường giao thông nông thôn, vượt kế hoạch đề ra. Góp phần vào kết quả đó phải ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo chí trong tỉnh với nhiệm vụ tuyên truyền đưa Nghị quyết vào cuộc sống, điển hình là việc duy trì Giải báo chí toàn tỉnh, cuộc thi Báo chí Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới, cuộc thi Báo chí tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII…Báo chí tỉnh nhà đã tích cực tuyên truyền sâu đậm các chủ trương của Đảng và Nhà nước đến các cấp, ngành, người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, để từ đó đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Trong triển khai thực hiện, báo chí cũng luôn song hành để phản ánh những khó khăn ở cơ sở, đồng thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu, cổ vũ những cách làm hay, sáng tạo ở các địa phương, đơn vị và đẩy mạnh các phong trào thi đua.

Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc với 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 10 giải pháp chủ yếu. Cuộc thi “Báo chí tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” được phát động nhằm thông tin, tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh; việc triển khai thực hiện và vận dụng sáng tạo nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; biểu dương những nhân tố mới, những tập thể, cá nhân điển hình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, những giải pháp thiết thực, kết quả, bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Cho đến nay, cuộc thi đã được các cơ quan báo chí và những hội viên- nhà báo hưởng ứng tích cực. Nhiều bài viết, phóng sự, ghi chép, chuyên đề đã tập trung tuyên truyền nghị quyết. Đặc biệt là Nghị quyết số 15 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hoá, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 16 - NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 - 2025; Kết luận số 28-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020…tập trung ở Chi hội Báo Tuyên Quang, Chi hội Đài PT-TH tỉnh, Chi hội Báo Tân Trào.

 

Công nhân Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng chuẩn bị khuôn sản xuất cấu kiện kênh mương đúc sẵn

Bám sát định hướng của Tỉnh ủy và nhiệm vụ của tờ báo Đảng địa phương, Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Tuyên Quang đã phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức cho các phóng viên, hội viên nhà báo thực hiện kế hoạch của tỉnh, bám sát kế hoạch, tiến độ thực hiện của các cấp, các ngành, đơn vị để tuyên truyền, đồng thời lồng ghép xây dựng những chuyên đề, phóng sự, ghi ghép dự thi. Ngay từ đầu năm, phóng viên Báo Tuyên Quang đã tập trung tuyên truyền việc thí điểm kiên cố hóa kênh mương bằng bê tông đúc sẵn, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản tại xã Đại Phú (Sơn Dương), xã Khuôn Hà (Lâm Bình), trong đó đã nêu những thuận lợi, khó khăn và những kinh nghiệm của cơ sở khi triển khai; tập trung các bài viết tuyên truyền về các vùng chuyên canh nông nghiệp hàng hóa…Nhiều phóng viên đã tích cực đi cơ sở, nhất là các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa để nắm bắt thông tin, kịp thời tuyên truyền về thực hiện nghị quyết tại cơ sở. Đến nay, Báo Tuyên Quang đã có trên 20 bài tham dự “Cuộc thi Báo chí tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

Ông Phạm Hồng Phương, Trưởng phòng Thư ký Biên tập, Phó Thư ký Chi hội Nhà báo Đài PT-TH tỉnh cho biết, sau khi phát động cuộc thi, Chi hội đã triển khai và vận động hội viên tích cực tham gia. Ngoài việc đầu tư vào thể hiện các tác phẩm dự thi, các phóng viên, biên tập viên của Đài cũng tích cực thực hiện tuyên truyền trong các chương trình hàng ngày. Hiện Đài PT-TH tỉnh đã xây dựng các chuyên mục: “Đảng trong cuộc sống hôm nay”; “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” và các tin, phóng sự phát trong chương trình phát thanh, truyền hình hàng ngày, góp phần tích cực hưởng ứng cuộc thi. Đài đã thực hiện được khoảng gần 100 phóng sự, chuyên đề tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, với khoảng gần 1.000 lượt phát sóng, bao gồm phát lại trên truyền hình, phát thanh và phát bằng các thứ tiếng dân tộc.

Các cơ quan báo chí của tỉnh có hình thức tuyên truyền khác nhau, nhưng đều có những cách làm đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền Nghị quyết của Đảng. Cuộc thi “Báo chí tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” không chỉ khuyến khích phóng viên, nhà báo thể hiện tài năng, tâm huyết, trách nhiệm bằng các tác phẩm báo chí, làm rõ nét hơn vai trò của báo chí trong tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống mà còn đẩy mạnh tuyên truyền ngay trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Phan Anh

Nguồn: Theo Người làm báo Tuyên Quang