Tích cực xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí

Thứ năm, ngày 7 tháng 1 năm 2021 | 14:42:14

Bộ TT&TT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của các Sở Thông tin và Truyền thông gửi tới hội nghị tổng kết năm 2020. Theo đó, Bộ TT&TT cũng đề nghị Sở TT&TT các tỉnh thành cần chủ động kiểm tra, đối chiếu với tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí đã được đăng tải công khai…

Một số Sở TT&TT hỏi về kết quả chỉ đạo thực hiện quy hoạch báo chí theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Bộ TT&TT cho biết: Việc triển khai quy hoạch, sắp xếp các cơ quan báo chí trong giai đoạn 02 năm (2019 và 2020) đã đảm bảo đúng phương án, lộ trình theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ TT&TT.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT đã thông báo nếu không có hồ sơ, thủ tục theo quy định đúng thời hạn sẽ kiên quyết cho dừng xuất bản để thực hiện quy hoạch báo chí.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (có hiệu lực từ 01/12/2020), đã tăng thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính cho Sở TT&TT các địa phương.

Theo đó, kể từ ngày Nghị định số 119/2020/NĐ-CP có hiệu lực, Chánh Thanh tra Sở TT&TT và Trưởng đoàn thanh tra TT&TT cấp Sở không còn bị giới hạn trong phạm vi địa phương và theo ủy quyền như quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP.

Theo đó “Chánh Thanh tra Sở TT&TT thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản đối với các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cùng cấp; thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan báo chí, nhà xuất bản của Trung ương và địa phương khác hoạt động tại địa phương mình khi được ủy quyền”.

Như vậy, để kịp thời xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình được quy định tại Nghị định số 119/2020/NĐ-CP, đề nghị Sở TT&TT chủ động kiểm tra, đối chiếu với tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT, các quy định trong lĩnh vực quảng cáo, nếu phát hiện sai phạm, chủ động xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Nguyên Phong/ NB&CL

https://congluan.vn/tich-cuc-xu-ly-cac-vi-pham-trong-hoat-dong-bao-chi-post112513.html