Tiền Giang: Bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý thiếu tiêu chuẩn

Thứ ba, ngày 27 tháng 6 năm 2017 | 11:10:26

Ngày 22/6, Thanh tra Bộ Nội vụ đã ban hành kết luận thanh tra về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; chế độ tiền lương đối với công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước của UBND tỉnh Tiền Giang.

Tuyển dụng 13 trường hợp không đúng quy định

Năm 2015, 2016, UBND tỉnh Tiền Giang đã giao chỉ tiêu biên chế công chức vượt số biên chế được Bộ Nội vụ giao; có đơn vị chưa xây dựng hoặc chưa triển khai đầy đủ kế hoạch biên chế; chưa xây dựng Đề án Tinh giản biên chế và chưa thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định.

Việc tuyển dụng công chức của UBND tỉnh Tiền Giang tồn tại nhiều hạn chế, cụ thể: Về tuyển dụng qua thi tuyển, Sở Nội vụ ban hành văn bản, điều chỉnh, bộ sung một số nội dung không có trong kế hoạch tuyển dụng của UBND tỉnh; Hội đồng Tuyển dụng công chức cho bổ sung hồ sơ dự thi khi thời hạn nhận hồ sơ tại Thông báo Tuyển dụng đã hết; UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng Tuyển dụng công chức kỳ thi tuyển công chức năm 2016 khi chưa hết thời gian nhận hồ sơ là không đúng quy định.

Câu hỏi môn thi viết chuyên ngành không có nội dung, kiến thức về các lĩnh vực chuyên ngành, một số đề thi chuyên ngành của khối thi khác nhau giống nhau, đáp án các môn thi không được Chủ tịch Hội đồng phê duyệt bằng văn bản.

Đặc biệt, tại kỳ thi năm 2014, giám khảo không chấm theo thang điểm chi tiết; bảng tổng hợp điểm môn thi kiến thúc chung có sửa đổi số điểm nhưng không có chữ ký của 2 giám khảo; một số bài thi điểm chấm thi của 2 giám khảo chênh lệch trên 10% nhưng không được Trưởng ban Chấm thi theo quyết định chấm lại bài thi…

Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị khi nhận được quyết định tuyển dụng, không ban hành quyết định phân công công tác; một số đơn vị không ban hành quyết định phân công người hướng dẫn tập sự hoặc ban hành quyết định hướng dẫn tập sự chậm; có đơn vị cử công chức hướng dẫn tập sự có ngạch thấp hơn và hầu hết tại UBND cấp huyện các phòng, ban ban hành quyết định phân công công chức hướng dẫn tập sự; UBND tỉnh chưa bàn giao cho cơ quan được phân cấp quản lý hồ sơ công chức toàn bộ hồ sơ cá nhân của người dự thi là thực hiện không đúng quy định.

UBND tỉnh tiếp nhận không qua thi tuyển đối với 13 trường hợp theo chính sách thu hút của tỉnh là không đúng quy định của Nghị định 24/2010; không có văn bản gửi ý kiến của Bộ Nội vụ trước khi ban hành quyết định tuyển dụng; không thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp thuộc đối tượng theo chính sách thu hút và giao cho các sở, ngành, UBND cấp huyện thành lập Hội đồng Kiểm tra sát hạch đối với các trường hợp còn lại là không đúng quy định…

Trong các cơ quan, đơn vị còn bổ nhiệm công chức lãnh đạo thiếu tiêu chuẩn, chủ yếu thiếu trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính Nhà nước, ngoại ngữ; có 4 trường hợp không có trình độ đại học; trình tự chủ yếu thiếu tài liệu thể hiện việc xin chủ trương và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm; tập thể lãnh đạo thảo luận, biểu quyết; tờ trình, đề nghị bổ nhiệm của đơn vị tham mưu công tác tổ chức cán bộ; chậm hoặc ban hành quyết định bổ nhiệm lại.

Không giao biên chế công chức vượt quá số lượng được giao

Cũng trong giai đoạn thanh tra, một số đơn vị sử dụng vượt quá số lượng phó giám đốc sở và tương đương theo quy định. Năm 2016 còn 3 sở có số lượng cấp phó vượt 1 người/1 đơn vị; có những đơn vị sử dụng vượt quá số lượng cấp phó quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 2132 và Quyết định 08/2015 nhưng vẫn chưa tổ chức sắp xếp lại; sử dụng vượt quá số lượng cấp phó sau khi Quyết định 08/2015 có hiệu lực.

 Nhiều sở, cơ quan ngang sở, UBND cấp huyện không thực hiện việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Còn 10 cơ quan, đơn vị thực hiện ký 36 hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang sửa đổi, hoàn thiện những văn bản do UBND tỉnh ban hành về công tác tổ chức cán bộ nói chung để thống nhất, phù hợp với quy định chung của Đảng, Nhà nước và đặc thù của tỉnh; báo cáo HĐNĐ tỉnh xem xét sửa đổi nội dung quy định về chính sách thu hút thông qua việc tuyển dụng không qua thi tuyển đối với các đối tượng không theo quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP; không giao biên chế công chức vượt quá số lượng biên chế được Bộ Nội vụ giao; thực hiện việc tinh giản biên chế, đảm bảo tỷ lệ theo quy định; rà soát những trường hợp đã được tuyển dụng không qua thi, thực hiện đúng quy định về tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt, hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định; rà soát, bổ sung các văn bằng, chứng chỉ còn thiếu vào hồ sơ công chức; miễn nhiệm chức danh lãnh đạo đối với công chức không đáp ứng trình độ đại học; thực hiện đúng số lượng cấp phó theo quy định; chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan hành chính...

Theo Thái Hải/Báo Thanh Tra