Tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân vì sức khỏe cộng đồng

Thứ hai, ngày 3 tháng 7 năm 2017 | 9:53:4

Sau 25 năm thực hiện, Bảo hiểm y tế (BHYT) đã từng bước phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân. BHYT đã đạt được những kết quả quan trọng như: tỷ lệ bao phủ BHYT gia tăng nhanh chóng: Năm 2016 đã có 81,8% dân số tham gia BHYT, vượt 2,8 % so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Mục tiêu đến năm 2020 sẽ có trên 90% người dân tham gia BHYT.

Theo Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh, để đạt được mục tiêu đến năm 2020 sẽ có trên 90% người dân tham gia BHYT, BHXH Việt Nam chú trọng phát triển đối tượng tham gia BHYT, đồng thời với việc mở rộng mạng lưới đại lý thu. Hiện nay, cơ quan BHXH đã ký với gần 9.900 tổ chức gồm 33.000 nhân viên tại 28.000 điểm thu trải khắp cả nước để người dân dễ dàng tiếp cận.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh

Bà Minh cho biết, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và các cơ quan chức năng đã tích cực hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao năng lực quản lý điều hành để thực hiện lộ trình BHYT toàn dân; cải cách hành chính theo hướng coi người bệnh là trung tâm, đã được ngành Y tế và ngành BHXH phối hợp triển khai. Đặc biệt là Hệ thống thông tin giám định BHYT để kết nối, liên thông giữa cơ quan BHXH và các cơ sở KCB trên toàn quốc đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHYT, tạo thuận lợi cho cơ sở y tế và người có thẻ đến KCB được phục vụ kịp thời, góp phần phần phòng ngừa các biểu hiện lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT. Đồng thời, việc xây dựng thành công dữ liệu hộ gia đình với đầy đủ thông tin của 24 triệu hộ, với trên 91 triệu người, là nền tảng hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, BHYT..

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, Bảo hiểm y tế là một chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, nhân văn và rất ưu việt của Đảng và nhà nước ta. Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ cho nhiều nhóm đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế trong xã hội tham gia BHYT như người nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi, người cận nghèo.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao. Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, nhà Nước, Bộ Y tế đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Các đề án giảm tải bệnh viện, đề án bệnh viện vệ tinh, đề án y tế cơ sở, các quy định về cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, đổi mới thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh, đảm bảo môi trường y tế xanh - sạch - đẹp đã và đang phát huy hiệu quả; bước đầu giải quyết tình trạng quá tải, chất lượng khám chữa bệnh cải thiện rõ rệt, quyền lợi của người tham gia BHYT được bảo đảm theo quy định.

Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ trên cơ sở định hướng tài chính y tế chuyển dần từ cơ chế cấp ngân sách cho cơ sở khám chữa bệnh sang việc hỗ trợ người dân tham gia BHYT đã góp phần đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT. Quỹ BHYT là nguồn tài chính cơ bản cho hoạt động KCB, đóng góp vào việc cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, làm tăng tính chủ động, tích cực, tinh thần thái độ phục vụ và đổi mới phương pháp quản lý, đồng thời đã tạo điều kiện để phát triển chuyên môn kỹ thuật.

Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế còn góp phần đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT do không phải chi trả các khoản chi mà trước đây chưa được tính vào giá.Tỷ lệ chi trả chi phí y tế từ tiền túi của người sử dụng dịch vụ đã giảm từ 49% năm 2012 xuống còn khoảng 41% năm 2016. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng đánh giá mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB, giám định và thanh toán chi phí được triển khai mạnh mẽ tại tất cả các cơ sở y tế thuộc các tuyến. Tới hết quý I/2017, gần 95 % cơ sở đã thực hiện liên thông dữ liệu giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan BHXH. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT  là một bước tiến quan trọng trọng việc quản lý cung ứng dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần quản lý, sử dụng quỹ BHYT hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò của BHYT với sức khoẻ mỗi người. Thủ tướng cho biết, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đã ban hành, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, trong đó đặc biệt chú trọng bảo hiểm y tế nhằm giúp người dân khắc phục những rủi ro bệnh tật và giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Chủ trương phát huy vai trò của bảo hiểm y tế và tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân được thể hiện nhất quán trong các Nghị quyết của Đảng và từng bước được thể chế hóa, tập trung chỉ đạo thực hiện. Nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của các ngành, các cấp, đặc biệt là ngành Y tế, ngành Bảo hiểm xã hội và sự đồng tình, hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ số người tham gia bảo hiểm y tế tăng nhanh, từ 6,5% dân số năm 1993 lên 63,7% năm 2011 và đến nay là trên 82%. Phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế ngày càng mở rộng gắn với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Hệ thống thông tin giám định đã liên thông trên 12 nghìn cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong toàn quốc.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế của BHYT như Nhận thức về vai trò của bảo hiểm y tế nhiều nơi còn chưa đầy đủ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của nhiều cấp ủy, chính quyền còn thiếu quyết liệt; việc tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng, hiệu quả; việc chấp hành chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế của một số doanh nghiệp chưa nghiêm dẫn đến tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm y tế xảy ra nhiều, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế chưa được khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm, gây bức xúc dư luận.

Để phát triển chính sách bảo hiểm y tế bền vững, hiệu quả, mang lại lợi ích cho người dân và xã hội, thời gian tới cần tập trung thực hiện các giải pháp tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020 trên 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Thủ tướng đề nghị các Bộ ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quán triệt sâu sắc nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của Bảo hiểm y tế - coi là một nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách về bảo hiểm y tế, đặc biệt là chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế đối với người lao động trong lĩnh vực nông lâm, ngư, diêm nghiệp; tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong tham gia bảo hiểm y tế; cơ chế quản lý quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả và phòng chống lạm dụng, trục lợi; bảo đảm bình đẳng việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện công lập và bệnh viện tư nhân. 

Hai là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với bảo hiểm y tế và dịch vụ khám, chữa bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức thực hiện; chia sẻ, sử dụng thông tin hiệu quả giữa các cơ sở y tế. 

Ba là, xây dựng chế tài chặt chẽ để yêu cầu các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có trách nhiệm phải đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm doanh nghiệp, đơn vị trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm y tế, các tập thể, cá nhân lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Bốn là, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là tại tuyến y tế cơ sở. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhân lực, cơ sở vật chất; tạo điều kiện cho các bệnh viện tư nhân tham gia chăm sóc, khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và giảm thiểu tình trạng lãng phí. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện cơ chế quản lý mua sắm, sử dụng thuốc và vật tư y tế theo hướng tiết kiệm và hiệu quả, công khai minh bạch.

Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội để mỗi người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị hiểu về lợi ích, trách nhiệm và quyền lợi để chủ động, tích cực tham gia bảo hiểm y tế.

Cách đây 8 năm, Luật BHYT chính thức có hiệu lực thi hành. Nhân sự kiện đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 823 chọn ngày 01 tháng 7 hằng năm là Ngày BHYT Việt Nam.

 

Hồng Hà/ Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam