Tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò của Hội Nhà báo tỉnh trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội

Thứ năm, ngày 3 tháng 9 năm 2020 | 20:55:37

Trung tuần tháng 9/2020, Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức Đại hội lần thứ VI nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo Bình Thuận đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Hồng Văn - Chủ tịch Hội Nhà báo về những kết quả đạt được, những tồn tại cần khắc phục và phương hướng hoạt động của hội trong thời gian tới.

Thưa ông, nhiệm kỳ V (2015 - 2020), Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận được đánh giá là có những hoạt động khá khởi sắc, đúng hướng. Với tư cách là Chủ tịch Hội, xin ông khái quát những kết quả nhiệm kỳ qua.

Ông Lê Hồng Văn: Có thể nói trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh và các chi hội trực thuộc đã tập hợp, đoàn kết được đội ngũ hội viên - nhà báo; tổ chức động viên đội ngũ làm báo tuyên truyền thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, những thành tựu to lớn và toàn diện của đất nước và của tỉnh nhà trên mọi lĩnh vực. Tổ chức Hội Nhà báo tỉnh đã thu hút đông đảo người làm báo tỉnh nhà tự nguyện tham gia…

Thường trực Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp với lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh như Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh, nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, nhất là trong việc tiên phong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin báo chí. Đồng thời kết hợp triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với Luật Báo chí và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của hội viên - nhà báo về trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo.

Hoạt động nổi bật nhất của hội trong 5 năm qua là tổ chức các hoạt động nghiệp vụ, thông qua việc tổ chức Giải Báo chí Bình Thuận, xét chọn tác phẩm báo chí tham gia Giải Báo chí quốc gia, thực hiện đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và các cuộc sinh hoạt nghiệp vụ như hội thảo, tọa đàm… nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ hội viên - nhà báo.

Về Giải Báo chí Bình Thuận: Thường trực Hội tỉnh đã tổ chức và trao giải vào dịp 21/6 hàng năm với sự tham dự và đánh giá cao của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương. Đối với Giải Báo chí quốc gia, thông qua kết quả thẩm định nghiệm thu tác phẩm báo chí chất lượng cao hàng năm, Thường trực Hội tỉnh đã tuyển chọn hàng trăm tác phẩm gửi tham dự giải. Kết quả, từ Giải Báo chí quốc gia lần thứ X đến lần thứ XV có 3 tác phẩm đoạt giải. Nhiều tác phẩm dự thi viết về xây dựng Đảng: “Giải Cờ đỏ” của tỉnh và “Giải Búa liềm vàng” toàn quốc có chất lượng khá cao.

Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao giải A cho hội viên đạt Giải Báo chí Bình Thuận lần VIII.

Về thực hiện công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao: Hội Nhà báo tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu, triển khai thực hiện từ việc đăng ký đề cương, thẩm định, chi kinh phí... Nhiều tác phẩm sáng tạo được nghiệm thu này đã dự thi Giải Báo chí quốc gia, Giải Báo chí tỉnh được trao giải. Từ năm 2016 đến nay đã hỗ trợ trực tiếp cho tác giả, nhóm tác giả thực hiện 99 tác phẩm báo chí chất lượng cao được nghiệm thu, với kinh phí 300 triệu đồng.

Cùng với triển khai các giải báo chí, hội luôn quan tâm đặc biệt việc bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm vào yêu cầu thiết thực của hội viên - nhà báo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ theo từng loại hình báo chí. Kết quả, hội đã tổ chức và phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam mở 9 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về: Truyền thông đa phương tiện; kỹ thuật viết tin, bài báo chí nâng cao; kỹ năng viết tin hội nghị; làm phim phóng sự và tài liệu truyền hình, nghệ thuật quay phim, kỹ năng thực hiện bản tin nóng truyền hình, kỹ năng quay phim...

Hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 và Tết Nguyên đán, hội đã xuất bản đặc san “Người làm báo Bình Thuận”  nhằm tạo diễn đàn cho giới báo chí và góp một kênh thông tin về tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Đặc san đã thu hút đông đảo các hội viên, nhà báo, cộng tác viên tích cực tham gia. Nội dung và hình thức đặc san ngày một cải tiến; chất lượng đặc san tiếp tục được duy trì, nâng cao.

Nói chung, hàng năm Hội Nhà báo tỉnh đều thực hiện 100% các nhiệm vụ trọng tâm do UBND tỉnh giao. Đã tổ chức tốt nhiều hoạt động nghiệp vụ, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng nghiệp vụ; phối hợp tham gia có hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; gắn việc củng cố tổ chức hội với công tác kiểm tra giám sát; kiên quyết bảo vệ các quyền lợi của hội viên với việc xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những khó khăn tồn tại, hội sẽ khắc phục như thế nào và những giải pháp để xây dựng Hội Nhà báo tỉnh thực sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong nhiệm kỳ 2020 - 2025?

Ông Lê Hồng Văn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh: Đình Hòa

Ông Lê Hồng Văn: Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế. Nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động có sự đổi mới về cuối nhiệm kỳ, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, chưa có những hoạt động đặc thù thu hút hội viên.  Các ủy viên BCH - Thư ký chi hội đều kiêm nhiệm, gần suốt nhiệm kỳ không có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch chuyên trách nên thời gian dành cho công tác hội còn ít, hoạt động còn thụ động. Một số hội viên không còn công tác trong các cơ quan báo chí hoặc đã về hưu không tham gia công tác hội, không đóng hội phí nên việc quản lý và tổ chức các hoạt động cho số hội viên này có khó khăn...

Nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới là tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò của Hội Nhà báo trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội, góp phần xây dựng báo chí tỉnh nhà giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội nhằm tập hợp, động viên toàn thể hội viên, người làm báo tỉnh nhà triển khai và thực hiện tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng  và Nhà nước, nhất  là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Hội Nhà báo Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VI.

Để làm tốt nhiệm vụ trên, thực tiễn cho thấy, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh phải luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Trung ương Hội về công tác báo chí và công tác hội; các chi hội cơ sở phải bám sát và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan báo chí. Đó là yếu tố hàng đầu bảo đảm mọi thành công của công tác hội.

Hoạt động của hội phải luôn luôn bám sát chức năng chủ yếu, nhiệm vụ cơ bản của hội là vì sự phát triển của sự nghiệp báo chí, vì mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả của mỗi cơ quan báo chí, vì lợi ích chính đáng của hội viên, là chỗ dựa nghề nghiệp đáng tin cậy của hội viên và các nhà báo. Cần có sự phối hợp tốt, chặt chẽ giữa lãnh đạo hội và lãnh đạo các cơ quan báo chí trong việc triển khai các hoạt động của hội và quản lý, định hướng phát triển báo chí. Các chi hội cơ sở phải có sự phối hợp tốt với các tổ chức công đoàn cơ sở, chi đoàn thanh niên... tạo sự ủng hộ nhiệt tình của cơ quan để tổ chức các hoạt động chi hội đạt kết quả cao.

Cán bộ chuyên trách công tác hội phải bảo đảm đủ số lượng cần thiết tối thiểu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Hội tỉnh làm chuyên trách (chủ tịch hoặc phó chủ tịch) nhất thiết phải là người có uy tín trong giới báo chí và các cơ quan hữu quan chuyên ngành của tỉnh, có năng lực, nhiệt tình... có điều kiện về thời gian để tập trung trí tuệ điều hành các hoạt động của hội. Quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của hội viên, có những hình thức hoạt động phù hợp đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên. Khen thưởng biểu dương kịp thời những tập thể, hội viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí và công tác hội…

Xin cảm ơn ông! Chúc Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp.

Theo HUỲNH THANH/ báo Bình Thuận

http://www.baobinhthuan.com.vn/chinh-tri/tiep-tuc-doi-moi-va-nang-cao-vai-tro-cua-hoi-nha-bao-tinh-trong-hoat-dong-bao-chi-va-doi-song-xa-hoi-130782.html