Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển một số báo in, báo điện tử đối ngoại quốc gia của TTXVN

Thứ ba, ngày 1 tháng 6 năm 2021 | 19:9:20

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Thông tấn xã Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện "Đề án phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam" theo Quyết định số 1669/QĐ-TTg ngày 31/10/20217 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021.

Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thông tấn xã Việt Nam khẩn trương hoàn thiện Đề án chi tiết giai đoạn 2022-2030, trong đó lưu ý: Bảo đảm hiệu quả; đúng quy định pháp luật; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thông tin đối ngoại, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định số 1669/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu từ năm 2020 đến năm 2030, Thông tấn xã Việt Nam phát triển thêm các ngữ mới: Tiếng Pháp, tiếng Khmer và tiếng Nga trên Báo ảnh Việt Nam (bản in); tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc và tiếng Đức trên báo điện tử VietnamPlus. Các báo in cơ bản chuyển sang phát hành dưới dạng điện tử (e-paper), tiếp tục đẩy mạnh các trang thông tin điện tử. Mở rộng địa bàn truy cập của các báo đến các khu vực trọng điểm trên thế giới, các nước lớn với lượng truy cập tăng cao hơn giai đoạn trước.

Theo Chí Kiên/ báo Chính phủ

http://baochinhphu.vn/chi-dao-quyet-dinh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu/tiep-tuc-thuc-hien-de-an-phat-trien-mot-so-bao-in-bao-dien-tu-doi-ngoai-quoc-gia-cua-ttxvn/433213.vgp