Tiết kiệm 10.000 tỷ đồng năm 2019 khi sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

Thứ tư, ngày 25 tháng 12 năm 2019 | 11:11:23

Được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, sáng nay, 25-12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 64 điểm cầu trên cả nước, do đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban đảng, cơ quan đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; đại diện Thường trực các tỉnh uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Trung ương và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, nội vụ.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 và nhìn lại 4 năm qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; đồng thời nằm trong tổng thể kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu chủ động thời gian, thảo luận ngắn gọn vào các nội dung: Đánh giá, nhận xét về việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo toàn văn, báo cáo hình ảnh, kỷ yếu và dự thảo kết luận của hội nghị; những ấn tượng, cảm xúc về kết quả đã đạt được trong năm 2019 và nhìn lại 4 năm qua của toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng; những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; chia sẻ những bài học kinh nghiệm, những vấn đề mới và giải pháp cho toàn ngành trong thời gian tới...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, năm vừa qua và nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp; tích cực đổi mới tư duy, cải tiến mạnh mẽ phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, hiệu quả năm sau cao hơn năm trước và củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng.

Nổi bật là chủ động tham mưu thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” được tiến hành với nhiều biện pháp mạnh mẽ và có chuyển biến tích cực.

Các đại biểu dự hội nghị.

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đã mang lại hiệu quả rõ nét, thiết thực. Đã giảm được 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, 7 Tổng cục và đương đương; 81 cục, vụ và tương đương; hơn 2.600 phòng và tương đương; hàng trăm đầu mối trực thuộc tỉnh, gần 500 cấp phó so với năm 2017.

Giảm hơn 236 nghìn (6,58%) công chức, viên chức; 41 nghìn hợp đồng (6%); hơn 25 nghìn (12,84%) người hoạt động không chuyên trách cấp xã và hơn 100 nghìn (13,88%) người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố so với năm 2015. Qua đó góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển, năm 2019 tiết kiệm khoảng 10.000 tỷ đồng.

Về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp, báo cáo nhấn mạnh Đảng uỷ Công an Trung ương đã chủ động thực hiện việc luân chuyển Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện không là người địa phương; bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

“Việc điều động, luân chuyển cán bộ đã từng bước khắc phục tình trạng phân công, bố trí khép kín, “đi ở đâu thì về lại đó”; gắn với thực hiện bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương nhằm chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng” – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho hay.

Theo: Quỳnh Vinh/ Báo CAND

http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/tiet-kiem-10-000-ty-dong-nam-2019-khi-sap-xep-to-chuc-bo-may-tinh-gian-bien-che-575447/