Tìm giải pháp triển khai '50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh' và giải Búa liềm vàng 2019

Thứ hai, ngày 11 tháng 3 năm 2019 | 21:20:33

Ngày 11/3/2019, Chi bộ Báo PNVN đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - giải Búa liềm vàng lần thứ năm năm 2019” do đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm.

Đến dự sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan TƯ Hội LHPNVN.

_mg_1108-sua-1.jpg

Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan TƯ Hội LHPNVN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN trao đổi, chia sẻ và chỉ đạo Sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Ngô Minh Tuấn đã chia sẻ những thông tin cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là vấn đề giải phóng phụ nữ và bình đẳng giới; thực trạng công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ và những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện nửa thế kỷ qua; những giải pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới…

Đồng chí Ngô Minh Tuấn cũng trao đổi về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; những vấn đề mới cần bổ sung do thực tiễn đòi hỏi của đất nước trong công tác xây dựng Đảng của Đảng CSVN qua các kỳ Đại hội, đặc biệt là các kỳ đại hội gần đây như Đại hội X, XI, XII của Đảng như: Xây dựng Đảng về đạo đức, phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng Đảng, đề cao dân chủ trong xây dựng đất nước.

Đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng cũng nêu lên thực trạng việc triển khai thực hiện các nguyên tắc, phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng trong giai đoạn hiện nay, nhất là những vấn đề đặt ra giữa lý luận và thực tiễn, trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đặc biệt là 3 Nghị quyết và 1 Quy định đang được Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và tiếp tục thực hiện, đó là Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Nghị quyết TW6 (khóa XII) ngày 26/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết TƯ 7 (khóa XII) ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và Quy định 08 của Ban Chấp hành TƯ ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành TƯ”.

Trao đổi về những điểm mới của giải Búa liềm vàng năm 2019 và cách thức tổ chức các tuyến bài tham dự giải, đồng chí Ngô Minh Tuấn đã chỉ ra những vấn đề mới nảy sinh trong công tác xây dựng Đảng năm 2019; liên hệ với các vấn đề về công tác cán bộ nữ, xây dựng đội ngũ đảng viên nữ, đội ngũ cán bộ trẻ trước thềm Đại hội Đảng, Đại hội Phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng, Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí xây dựng Đảng lưu ý các tác phẩm báo chí tham dự giải cần phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, các tấm gương cán bộ, đảng viên tiêu biểu cho mọi tầng lớp nhân dân, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là nơi vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đồng chí mong muốn các tác phẩm tham dự giải sẽ gây ấn tượng, độc đáo, có chiều sâu, phản ánh trung thực thực trạng, tình hình, nêu rõ nguyên nhân, cách làm, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp, kiến nghị để công tác xây dựng Đảng trúng với ý Đảng, lòng dân, đem lại hiệu quả thiết thực.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Phó Bí thư Đảng Đoàn TƯ Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên nhấn mạnh, 2 nội dung của chuyên đề về “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và việc triển khai thực hiện giải Búa liềm vàng lần thứ năm năm 2019 là những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của TƯ Hội LHPNVN trong năm nay. Đồng chí cũng làm rõ hơn những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em trong nửa thập kỷ thực hiện Lời căn dặn của Bác trước lúc đi xa; gắn việc thực hiện giải Búa liềm vàng với 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên cũng đánh giá cao ý tưởng tổ chức giải Búa liềm vàng mini trong cơ quan Báo PNVN và gợi mở một số vấn đề để giải được thực hiện nghiêm túc, sát với thực tiễn và đưa được tâm tư, nguyện vọng, các ý kiến đóng góp của các tầng lớp phụ nữ, của nhân dân đến với Đảng.

Theo: Báo PNVN